Melden bouwovertreding

Meld klachten met betrekking tot werken die worden uitgevoerd in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften of zonder omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

Het kan hierbij gaan om werken die:

 • in strijd zijn met een stedenbouwkundige vergunning, omgevings- of verkavelingsvergunning
 • in strijd zijn met plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • in strijd zijn met de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen
 • in strijd zijn met de gemeentelijke verordening op reclames opschriften, uithangborden en andere publiciteitsmiddelen
 • in strijd zijn met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 • vergunningsplichtig zijn en zonder omgevingsvergunning uitgevoerd worden
 • ...

Meld klachten betreffende vermoedelijke bouwovertredingen via handhaving.ruimte@brugge.be of 050 32 44 61.

Hoe wordt jouw klacht behandeld?

Een team onderzoekt je klacht en voert als dat nodig is een controle ter plaatse uit. Jouw contactgegevens worden niet gedeeld met de overtreder.

Belangrijke info bij het maken van je klacht

 • Geef steeds jouw contactgegevens op. Anonieme klachten worden niet behandeld.
 • Bezorg een duidelijk beschrijving en voldoende informatie over de hinder of mogelijke overtreding.  Bijvoorbeeld het correcte adres en een korte omschrijving van de feiten. Voeg eventueel enkele foto’s toe ter verduidelijking.
 • Burengeschillen worden niet behandeld.
 • Voor burgerlijke zaken zoals schade, betwisting eigendomsrechten, erfdienstbaarheden, huurgeschillen ... verwijzen we je door naar de burgerlijke rechtbank. Wij raden je aan om eerst in overleg te gaan met uw buur om zo tot een oplossing te kunnen komen.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media