Rondvragen

De Stad plant regelmatig een verandering in de straat zoals bijvoorbeeld een heraanleg, een wijziging van rijrichting of van parkeren, een aanplant van bomen.

Stad Brugge bevraagt bewoners

Vooraleer deze wijziging wordt doorgevoerd, peilt dienst Communicatie & Citymarketing bij de betrokken bewoners naar hun mening over het onderwerp van de bevraging. Er wordt ook gepeild naar de draagkracht in de buurt voor de invoering van de eventuele wijziging. Dit gebeurt met een objectieve rondvraag (on- en offline).

Als de uiterste indiendatum is bereikt, worden de ingevulde formulieren verzameld en verwerkt.

Beslissing van het bestuur

De resultaten en het advies tot eventuele wijziging worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Pas daarna gebeuren aanpassingen op het terrein. De bewoners krijgen informatie over de beslissing en de eventuele uitvoering van de wijziging.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media