Stad Brugge bouwt met studenten VIVES aan stad van de toekomst

6
Sep
2019

“Hoe zien steden van de toekomst er uit in 2035?” Dat is de centrale vraag die achttien studenten van hogeschool VIVES de komende maanden proberen te beantwoorden.
Deze studenten zijn gerekruteerd uit de zes richtingen Sociaal agogisch werk, Onderwijs, Gezondheidszorg, Industriële wetenschappen en technologie, Biotechniek en Handelswetenschappen & Bedrijfskunde. Zij doorlopen samen een zogenaamde ‘Honours Degree’: een intens studietraject waarbij er een multidisciplinair antwoord gezocht wordt op deze centrale vraag. Hogeschool VIVES koos Brugge als casestudy.

Deze week verzamelen de achttien studenten voor een inspirerende bootcamp in Tel Aviv, Israël. Deze bruisende stad zet zeer sterk in op een duurzame toekomst en is nu al marktleider in heel wat ‘slimme stad’-toepassingen. 

Om de uitdagingen voor de studenten scherp te stellen, brachten burgemeester Dirk De fauw en Koen Timmerman (stadmedewerker projectcoördinatie) deze week een kort bezoek aan Tel Aviv. Ze lichtten er tien uitdagende toekomstvragen voor Brugge 2035 toe. De studenten zullen gedurende de komende maanden één of meerdere van deze toekomstvragen beantwoorden met concrete voorstellen. Met deze voorstellen kan Brugge straks aan de slag.

Slimme stad

Burgemeester Dirk De fauw vond het bezoek aan Tel Aviv zeer inspirerend: “Tel Aviv is marktleider in ‘slimme stad’-toepassingen en heeft een bijzonder sterke en boeiende visie. We hebben kunnen kennismaken met een CityZone, een organisatie die jonge starters ondersteunt om via slimme technologische toepassingen nieuwe antwoorden te formuleren op stedelijke vraagstukken.

Israël is op technologisch vlak heel sterk en daar kunnen wij van leren. Wat me opviel was dat heel veel van onze uitdagende vragen samenvallen met de vragen waarop ook Tel Aviv een antwoord zoekt: hoe organiseren we een vlottere mobiliteit, versterken we de sociale cohesie in de stad en personaliseren we onze dienstverlening. Brugge moet trouwens niet onderdoen: veel van onze diensten zijn ook hier gedigitaliseerd via het E-loket en willen we ook verder ontwikkelen.

Wat slimme-stad toepassingen betreft zijn we volop aan het experimenteren met strategieën om bijvoorbeeld het ledigen van de vuilnisemmers slimmer te organiseren door onze vuilnisemmers met een chip uit te rusten. Ook het project SCIFI waarin Stad Brugge samen met andere steden zoekt naar slimme stad toepassingen is uitdagend. Zo kunnen fietsende scholieren via een eenvoudig toestelletje op de fiets gevaarlijke punten aangeven. De stad kan daaruit gegevens distilleren om de fietsvoorzieningen te verbeteren.

Een ander voorbeeld is de manier waarop we de aanwezigheid van toeristen en bezoekers op basis van GSM-gegevens in kaart brengen: ook dit is een slimme stad toepassing die ons helpt om nieuwe stappen te zetten om een duurzaam toeristisch model te ontwikkelen.

Luchtkwaliteit

 

Deze week startten we een proefproject rond luchtkwaliteit op. Een aantal sensoren zullen de luchtkwaliteit meten en deze gegevens zullen de basis vormen voor analyses en daarop gebaseerde beleidsbeslissingen.”

“Slimme stad is geen doel op zich: het gaat vooral om het verbeteren van de levenskwaliteit van bewoners door slimme keuzes te maken. Het is ook de voortdurende bekommernis en opdracht van het stadsbestuur om Brugge beter te maken. We zijn bijzondere blij dat Brugge voor dit traject als case gekozen is en wensen de studenten van VIVES hogeschool zeer veel succes met hun opdracht.”

De studenten van de VIVES hogeschool zullen eind dit jaar hun bevindingen en concrete voorstellen voor Brugge 2035 overmaken. 

Tien vragen

  • Vraag 1: Hoe kan Brugge tegen 2035 meer jongeren en jonge gezinnen aantrekken?

  • Vraag 2: Hoe houden we ons economisch weefsel actueel en toekomstgericht?

  • Vraag 3: Hoe we Brugge als aantrekkelijke werk- en woonstad kunnen blijven profileren om zo voldoende arbeidskrachten te vinden?

  • Vraag 4: Hoe kunnen we Brugge als duurzame kwalitatieve toeristische topbestemming profileren waarbij we vooral de kwalitatieve meerwaardezoeker aantrekken?

  • Vraag 5: Hoe kan Brugge een publiek draagvlak ontwikkelen zodat de Bruggelingen investeren in energiezuiniger wonen en CO2 neutraal verwarmen?

  • Vraag 6: Hoe kunnen we de lokale duurzame energieproductie verhogen en hoe kunnen we Bruggelingen stimuleren en faciliteren om daar zelf meer in te investeren? Hoe moeten we deze nieuwe technieken integreren in het bestaande landschap en stadsbeeld? 

  • Vraag 7: Hoe kan Brugge de modal shift in het vervoer versneld doorvoeren? Hoe kunnen we de elektrificatie van particulier en openbaar vervoer maximaal stimuleren, faciliteren, realiseren?

  • Vraag 8: Hoe kan Brugge zich optimaal voorbereiden op deze ontwikkelingen? Hoe kunnen we de bevolking engageren om hierin mee vooruitziend te zijn en eventueel te investeren hierin?

  • Vraag 9: Hoe kunnen we alle Bruggelingen, en vooral de meest kwetsbare en geïsoleerde, actief betrekken bij zowel de dienstverlening als de stadsgemeenschap?

  • Vraag 10 : Hoe organiseren we een betaalbare en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg voor iedereen?