Stad Brugge gaat met haar verzekeringsportefeuille de markt op

23
dec
2019

 

Het college van burgemeester en schepenen besliste deze ochtend om een externe consultant aan te stellen voor een doorlichting van de verzekeringsportefeuille van Stad Brugge. Het doet daarvoor een beroep op het typebestek dat beschikbaar wordt gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Het is de bedoeling dat de doorlichting klaar is tegen 1 juni 2020, zodat het stadsbestuur de verzekeringsportefeuille aansluitend in de markt kan zetten met oog op een gunning tegen 1 januari 2021.

Stad Brugge sloot de meeste verzekeringsovereenkomsten af met verzekeringsmaatschappij Ethias. Dit is historisch zo gegroeid aangezien Ethias fungeert als opvolger van OMOB die zich juist specifiek richtte op lokale besturen. OMOB (Onderlinge Verzekeringsmaatschappij der Openbare Besturen) werd opgericht door enkele Belgische steden uit verschillende gewesten.

In eerste instantie kwam OMOB er om na de oorlog het brandrisico verbonden aan de publieke overheden onderling te delen en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling. In de loop der jaren werden de diensten uitgebreid naar andere domeinen. Het is pas sinds het jaar 2000 dat de diensten opengesteld werden voor iedereen. In 2003 veranderde de naam OMOB naar Ethias.