Stad Brugge investeert in groen hart en sportmogelijkheden voor Assebroek

20
jul
2020

Stad Brugge wordt binnen afzienbare tijd de eigenaar van de oude stelplaats van de bussen van De Lijn (1,5 hectare) in het hartje van Assebroek  aan.  Daarmee voorziet de Stad een nieuw groen hart, ontmoetings- en sportmogelijkheden op de oude site van De Lijn.

Door  de  strategische  ligging  op nauwelijks  enkele  honderden  meters  van  de  historische  binnenstad  en  in  het  hart  van  de dichtbebouwde  deelgemeente  Assebroek ziet Stad Brugge dit als een unieke  plaats  in  het  Brugse  stadslandschap.

Schepen van Openbaar Domein en Financiën Mercedes Van Volcem: “Aanvankelijk had De Lijn het plan om op de site een woonproject te voorzien. Het stadsbestuur wou daar echter niet nog extra bebouwing maar vooral een zone waar beton plaats maakt voor groen en woonondersteunende functies.

Assebroek is de dichtst bevolkte deelgemeente waar de nood aan groene open ruimte, bespeelbare publieke ruimte, -natuur en recreatie hoog is. Daarom willen we inzetten op publiek domein voor de dichtste omwonenden. Met de keuze van Stad Brugge om de oude stelplaats van De Lijn in te richten als park ‘De Lijn’ willen we de kwaliteitsvolle publieke  ruimtes  in  de  Stad verder  uitbouwen.”

Buurtfunctie in tramhuis

“De stad kocht de site voor de prijs van 2,3 miljoen euro. Om de zaak vooruit te laten gaan keurde het college van burgemeester en schepenen deze week een startnota goed met daarin een aantal principes”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.
Naast de parkfunctie blijft de grote hall behouden (delen met erfgoedwaarde). Deze krijgt een bestemming voor urban sports en kan ook omwonenden gebruikt worden. Het typische tramhuis blijft ook bewaard en kan een buurtfunctie krijgen of ondersteunende functie bieden aan het park.

De site wordt de groene long in het centrum van Assebroek. “Het ombouwen van de versteende vlakte tot een stedelijke oase zal ademruimte geven aan de dichtbevolkte deelgemeente.

De grasvlakte leent zich tot polyvalent gebruik. De speelse inbreng van tientallen stoeltjes en leuk stadsmeubilair zal zorgen voor gemeenschappelijk gebruik van de ruimte. Grote picknickbanken dienen als centrale ontmoetingsplaatsen met bijzondere aandacht voor bereikbaarheid voor personen met een handicap, jonge ouders en ouderen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Fietsdoorsteek

Burgemeester Dirk De fauw: “We houden ook rekening met de geschiedenis van deze site. Een aantal gebouwen hebben belangrijke historische waarde en bieden de ideale locatie voor recreatieve  en publiek toegankelijke activiteiten die het park levendig en dynamisch zullen maken.

We willen ook een fietsdoorsteek maken die aansluit op de omliggende fietsverbindingen en trage wegen. De grote lijnen zijn gekend, uiteraard zullen we voor de verdere uitwerking ook nog terugkoppelen met de buurt.

“De stad zal ook een dossier indienen bij minister Demir voor realisatie van groen in woongebied en bij minister Somers omdat het de sociale cohesie verbetert en duurzaamheid vooropstelt”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. 

Urban Sports

Schepen voor Sport en Erfgoed Franky Demon: “Dit site van de Lijn is een karaktervol stukje industrieel dat getuigt van het tramverleden van Brugge en ommeland. De meest waardevolle loodsen zullen daarom passend herbestemd worden voor urban sports.”

“In ons beleidsprogramma besteden we aandacht aan het creëren van ruimte voor urban sports in Brugge”, zegt schepen van Sport Franky Demon. “Dat zijn sporten die niet in traditionele sportcentra onder te brengen zijn. Er is vaak zelfs een zeker subcultuur aan gekoppeld en we willen die ruimte bieden op de terreinen van de vroegere stelplaats.

We denken daarbij aan sporten zoals freerunning, boulderen, inline hockey, bmx, urban dance, enzomeer. Stuk voor stuk sporten of beweegvormen die perfect gedijen in een eerder industriële setting. De urban sportsruimte kan een dynamisch onderdeel vormen van een lokale ontmoetingsplek voor Assebroek, waarbij ook het park kan aangewend worden als ruimte voor sport, spel en ontmoeting.”