Stad Brugge is Baanbrekende Werkgever ‘22

23
nov
2021

Stad Brugge mag zich een jaar lang Baanbrekende Werkgever ‘22 noemen. Baanbrekende Werkgever is een initiatief van Jobat, De Lijn en Antwerp Management School met als bedoeling om hybride werken en mobiliteit mensgerichter te organiseren.

In het voorbije jaar legde Stad Brugge samen met 49 andere organisaties hierover een leertraject af. Dat leertraject spitste zich toe op de drie pijlers van Baanbrekende Werkgever: minder onderweg, slimmer en groener onderweg, mensgericht hybride werken.

Algemeen directeur Colin Beheydt: “Sinds 2014 zijn we op een andere manier naar leidinggeven en werk aan het kijken. We willen leidinggevenden en onze medewerkers binnen een afgebakend, maar groot speelveld ruimte geven om in functie van hun klant(en) en in functie van een goede balans werk-privé zelf keuzes te maken.

Binnen die context waren we plaats- en tijdsonafhankelijk werken dus ook al stapsgewijs aan het introduceren en aan het laten proefdraaien. 2020 zou het sluitstuk zijn, maar de coronacrisis heeft het proces versneld. Van de ene op de andere dag gingen en konden 900 medewerkers (60% van ons personeelsbestand) van thuis uit werken. De andere medewerkers moesten op post blijven, om het groen en de wegen te onderhouden, de loketten open te houden…”

Ondersteuning voor thuiswerkende medewerkers

“We boden onze medewerkers hierbij uiteraard extra ondersteuning aan”, zegt schepen van Personeel Pieter Marechal. “Leidinggevenden kregen bijscholing over leidinggeven op afstand. Via belrondes polsten we naar de moraal bij de thuiswerkers. Omdat we steeds de vinger aan de pols willen houden, organiseren we om de zes maanden een bevraging die peilt naar het welzijn, de motivatie en de verbondenheid met het werk en het team.

We stelden vast dat door de coronacrisis de digitale kloof voor bepaalde mensen nog groter is geworden. Daarom organiseren we momenteel extra opleidingen om deze kloof te dichten. Voor de toekomst liggen er nog een aantal belangrijke taken voor het hybride werken op ons te wachten. In de laatste jaren vond er een serieuze verandering plaats op de werkvloer en het is aan ons als stadsbestuur om daar nu op voort te bouwen.”