Stad Brugge koopt 2,8 hectare grond voor uitbreiding stedelijk domein Veltem

4
mrt
2020

Het Brugse stadsbestuur nam in de zitting van maandag 2 maart 2020 de beslissing om in één beweging 2,8 hectare (27.973 m²) grond met de bijbehorende gebouwen (hoeve) aan te kopen. De aankoop dient om een nieuw park aan te leggen en als uitbreiding van het stedelijk domein Veltem aan het Interbad. Het zorgt voor een betere en veiliger verkeersontsluiting die noodzakelijk was.

Deze aankoop is een belangrijke stap in een dossier dat al decennialang op de plank ligt. Zowel burgemeester Dirk De fauw als schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem zijn verheugd dat dit dossier eindelijk een positieve afloop krijgt.

Schepen van Eigendommen en Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Ik ben blij dat we als bestuur tot een overeenkomst konden komen met de verschillende grondeigenaars. Daardoor kwam het dossier in een stroomversnelling terecht. We zijn overgegaan tot de aankoop van de gehele eigendomsposities, inclusief de hoeve met schuurgebouwen. In een latere fase kan de Stad eventueel de hoeve opnieuw verkopen.”

Recreatieve en sociale functie versterken

Na 30 jaar is er eindelijk een akkoord over de aankoop van de hoeve en gronden gelegen aan de Veltemweg. Dit bedraagt een aankoop van 2,8 ha, verspreid over verschillende percelen en diverse eigenaars wat het proces de voorbije jaren ook bemoeilijkte.
Met de aankoop kan de Stad Brugge eindelijk de recreatieve en sociale functie van Veltem versterken. “De meerwaarde van deze aankoop voor de bevolking is enorm”, zegt Schepen van Openbaar Domein, Financiën en Eigendommen Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus).

Ten eerste gaan we van private ontoegankelijke gronden naar een aan te leggen park met boomgaarden en zitgelegenheden. Het park zal ook toegankelijk zijn voor mindervaliden.  Het park zal het Steevens Park heten want alle verkopers hebben een band met de familie Stevens. 

Geboortebos

Ten tweede gaan we ook het bos kunnen uitbreiden via de aanleg van een geboortebos. Een derde voordeel is dat het afgesloten fietspad nu open wordt en steeds toegankelijk zal zijn. 

“Dit is een verhaal waar iedereen voordeel uit zal halen. Van de buurtbewoners die even tot rust zullen komen met wat extra groen in hun nabije leefomgeving, tot de schoolgaande jeugd van het Sint Andreaslyceum (SASK) en het Onze-Lieve-Vrouwencollege (OLVA) die niet langer oude zandpaden zullen moeten trotseren met hun fiets.

En ook voor de ontsluiting van Sint-Kruis, het Interbad en de inwoners van de Zandtiende, Veltemweg, Bossuytlaan, Vossensteert, en Toekomststraat zal deze nieuwe fietsdoorsteek een mooie realisatie worden en meerwaarde zijn”, besluit Van Volcem die als schepen van Financiën en Openbaar Domein haar tanden in dit dossier had gezet, zegt Burgemeester De fauw.

Comfortabel fietspad

Burgemeester Dirk De fauw: “Door de verwerving van gronden nabij het Veltembos kunnen we op het traject Collegestraat – Zandtiende – Veltembos een mooie comfortabel fietspad realiseren en kunnen we op die manier de ‘missing link’ in de verbinding van het fietspadennetwerk invullen. De nodige oppervlaktes grond kunnen dus worden ingericht voor een kwalitatieve fiets- en voetgangersverbinding. Zo creëren we een goede ontsluiting van Sint-Kruis en een veilige fietsomgeving.”

Schepen Mercedes Van Volcem: “De aankoop biedt niet alleen een antwoord op een dertigjarige mobiliteitsproblematiek, maar is voor ons ook een ideale opportuniteit om een uitbreiding van het stedelijk groen te realiseren.”

De aankoop wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad van maart voorgelegd.