Stad Brugge koopt gebouwen en grond aan Boninvest voor herstel van de Vesten

17
feb
2021

Stad Brugge koopt voor 2,4 miljoen euro een administratief gebouw en garagestelplaats gelegen aan de Boninvest aan Befimmo. “Deze strategische aankoop vormt een historische kans om de vesten te herstellen. We willen de stadsvesten revitaliseren en zowel de groene wandeling als de groene fietsroute rond de stad vervolmaken”, zeggen burgemeester Dirk De fauw en schepen van Eigendommen, Financiën en Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Op het stuk aan de Boninvest zijn de Vesten op hun het smalst. Schepen Mercedes Van Volcem: “Vorige maand konden we na stevige onderhandelingen een stuk van 1.450 m² grond kopen van de federale overheid. Daardoor kan het publiek domein uitbreiden. We zijn fier dat deze grond straks weer aan de Stad toebehoort. In totaal kopen we nu 5.280 m² grond aan, vermeerderd met het bestaande stuk dat we al in bezit hebben. We maken een nieuwe aanleg van plusminus een hectare tussen de Gentpoort en de Conzettbrug.”

Fasering

De gronden en de gebouwen worden voor de helft nog gehuurd door de FOD Justitie die er inbeslaggenomen voertuigen stalt. “De huur loopt nog tot 2027 en we gaan die huur ook laten doorlopen omdat ze ook een stuk van de investering dekt.

Intussen maken we een masterplan op voor de site”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “De andere helft van de gebouwen met binnenplaatsen is vrij van gebruik.  Deze zullen we ook op korte termijn verhuren tot het masterplan klaar is.”
Het gebouw bestaat uit kantoorruimten, diverse lokalen, opslag, archiefruimte, gesloten en open autostelplaats, evenals 45 buitenparkeerplaatsen.

“Met een gefaseerd plan willen we de kantoren verhuren en open binnenpleinen creëren. Door niet-waardevolle stukken van het gebouw te verwijderen, kunnen we de bocht van het fietspad en de wandelzone verbeteren”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Burgemeester Dirk De fauw: “Zo scheiden we net zoals op de Gentpoortvest voetgangers en fietsers van elkaar. Met die inspanningen herstellen we de stadsvesten in hun glorie. Dit is niet zomaar een aankoop, het is een toekomstgerichte visie.”

Toekomst Boninvest

In het masterplan voor de site komen diverse pistes aan bod.

Gedeeltelijk behoud van de gebouwen mits verwijderen van niet-betekenisvolle latere toevoegingen en integratie in een archeologische parksite. Het gebouw vertelt een deeltje van de geschiedenis van Brugge. Omdat het gebouw niet opengesteld is voor de Bruggeling, geraakt dit verhaal niet tot bij de Bruggeling. Het terug zichtbaar maken van dit stuk geschiedenis is daarom een opportuniteit. Dit relict kan gestript worden tot de essentie en geïntegreerd worden in een parkaanleg als (gedeeltelijk) archeologisch park.

Een andere piste is het slopen van de gebouwen met uitzondering van waardevolle gevels om ruimte te maken voor een volwaardig fiets- en wandelpad en het herstel van de groene missing link in de vesten. “We hebben nog tijd om tot een definitief plan te komen en alle overheden en administraties te betrekken. De aankoop biedt uitzicht op een mooie toekomst voor de uitbreiding van groen en de Vesten”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Tussen het water van de Ringvaart en de huidige bakstenen muur op de Boninvest ligt een relatief smal recreatief pad, waar voetgangers en fietsers tegelijk en massaal gebruik van maken. De afbraak van de gebouwen op de Boninvest zou mogelijkheid bieden om net zoals op de Gentpoortvest voetgangers en (recreatieve) fietsers van elkaar te scheiden op afzonderlijke paden. De afbraak van de gebouwen zou eindelijk ook de mogelijkheid bieden om de Boninvest over de volledige breedte van de voormalige vesting terug eerherstel te geven.

Historiek van de gebouwen en Boninvest

De Boninvest was in oorsprong een vest met windmolenlocatie. De gebouwen die er nu staan zijn relicten van de 19de eeuwse industrialisatie van deze vest (vlasspinnerij). Later (1920) werden hier opslagplaatsen en dienstgebouwen geïntegreerd. De Boninvest was niet betrokken in de inrichting van de eerste ‘publieke wandeling’ van de tweede helft van de 19de eeuw, omdat ze toen al bebouwd was. Pas in de jaren 1980 werd een smal gedeelte van de Boninvest ook ingeschakeld in die ‘publieke wandeling’. 

“De aankoop past perfect in ons Brugs beleidsplan. Daarin stellen we dat we de stadsvesten willen revitaliseren en zowel de groene wandeling rond de vesten als de groene fietsroute rond de stad willen vervolmaken”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Past ook in beheerplan Vesten

Door de belangrijke en centrale rol van de Brugse Vesten buigt de Stad zich over een uitgebreid beheerplan van de Vesten. “We willen onze Vesten de aandacht geven die ze verdienen. Met een beheerplan gaan we de Vesten opwaarderen en nieuw leven inblazen. Door de heraanleg van Singel, de opwaardering van Buiten de Smedenpoort tot groene belevingszone, de heraanleg van het Minnewaterpark en de goede richting”, zegt schepen Van Volcem.

“Dat de Brugse vesten nog steeds populair zijn, bewijzen de vele dagelijkse wandelaars, fietsers en joggers. De Vesten zijn het park van de bewoners van de binnenstad en van de aangrenzende deelgemeenten. Het vormt een groene plaats voor alle Bruggelingen en zelfs voor velen buiten Brugge”, aldus burgemeester Dirk De fauw en schepen Mercedes Van Volcem.