Stad Brugge laat regenboogvlaggen wapperen als steun voor de LGTBQIA+gemeenschap

10
mrt
2021

Als warme stad reageert het stadsbestuur geschokt op de tragische feiten die zich afgelopen weekend afspeelden in Beveren en waarvan David Polfliet het slachtoffer werd.

Burgemeester Dirk De fauw: “Elke vorm van discriminatie, haat en geweld tegen mensen of groepen mensen is verwerpelijk en als maatschappij mogen wij niet nalaten dergelijke wandaden scherp te veroordelen. We hangen vandaag de vlaggen uit op de Markt als steunbetuiging aan de LGBTQIA+gemeenschap.

Hiermee willen we beklemtonen dat in onze stad iedereen welkom is ongeacht seksuele oriëntatie of genderdiversiteit. We willen de boodschap uitdragen dat zowel Bruggelingen, bezoekers als ons eigen stadspersoneel zichzelf kunnen en mogen zijn in onze stad.”

Regenboogactieplan

In mei vorig jaar stelde Stad Brugge haar tweede regenboogactieplan voor in de aanloop naar de Internationale dag tegen Holebi- en transfobie. “De voorbije jaren werd hard gewerkt aan een geïntegreerd holebi- en transbeleid binnen de stad. Hiertoe ondertekenden we in 2017 het regenboogcharter met zijn zes strategische doelstellingen.

In 2020 kreeg het tweede stedelijk regenboogactieplan (periode 2020-2022) vorm en formuleerden we dertig actiepunten op basis van die zes doelstellingen om lokaal in te zetten op een stad waar iedereen zich thuis voelt”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

De vlaggen blijven hangen tot op de dag van de begrafenis van David Polfliet.