Stad Brugge lanceert nieuwe campagne over netheid in de stad

30
aug
2021

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Brugge is een prachtige stad om in te wonen en werken. We hebben prachtige parken, pleintjes en bossen. De medewerkers van cluster openbaar domein/stadsreiniging doen heel wat inspanningen om de stad proper te houden en om het mensen makkelijk te maken om hun afval correct te deponeren.

We roepen op om ook in de parken, bij picknick of gebruik van groene stoelen of picknickbanken geen vuilnis achter te laten. Met deze campagne willen we nog dat extra duwtje geven, zodat mensen niet zomaar hun afval op het openbaar domein achterlaten.”

Schepen van Preventie Mathijs Goderis: “Een propere buurt is belangrijk voor iedereen. Het is nog zo aangenaam wonen als onze straten er verzorgd bij liggen. Bovendien draagt het ook bij tot het imago van ‘Brugge Die Schone’ en kunnen ook bezoekers ten volle van onze prachtige stad genieten. De gouden regel – die we met deze campagne willen opfrissen – is dus: wat je meebrengt, gooi je in de vuilnisbak of neem je terug mee als je weggaat.”

Meer afval in parken tijdens corona

“Tijdens de coronacrisis vertoefden we de voorbije maanden meer in de parken en op de pleinen. Helaas moesten we ook vaststellen dat er op die plaatsen ook meer afval achtergelaten werd. We hopen dat we met deze campagne de inwoners en de bezoekers nog meer bewust kunnen laten worden dat men afval niet zomaar mag laten rondslingeren”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“In dit kader verwijs ik ook graag naar een wijziging van het kaderreglement gemeentelijke administratieve sancties, die komende maandag ter goedkeuring voorligt op de gemeenteraad. Concreet komt het er op neer dat de gemeenschapsdienst als alternatieve maatregel voor een geldboete wordt opgenomen in het kaderreglement GAS Brugge. De sanctionerend ambtenaar zal dus niet enkel een administratieve geldboete, maar ook een alter­natieve maatregel van bemiddeling of gemeenschapsdienst kunnen opleggen.”