Vijf nieuwe schoolstraten aan Brugse basisscholen

4
jun
2018

Het Brugse stadsbestuur lanceerde in maart 2017 het ‘Actieplan veilige schoolpoort’. Doelstelling is de verkeersveiligheid in de omgeving van scholen te verbeteren. Het actieplan is aanvullend aan het Save Charter en het bevat 10 extra maatregelen om de verkeersveiligheid aan de Brugse schoolpoorten te verhogen.

Sedert 1 september 2017 experimenteert Brugge met twee schoolstraten aan Brugse basisscholen, kaderend in actiepunt 4 van het Actieplan veilige schoolpoort, het (her)inrichten van de schoolomgeving.

Een schoolstraat is een straat waarin de ingang van een school gevestigd is en die bij het begin en het einde van de schooldag gedurende een half uur wordt afgezet voor het gemotoriseerd verkeer. Er is dan enkel doorgaand verkeer mogelijk te voet of met de fiets.

Het doel van een schoolstraat is om een veiligere schoolomgeving te creëren. Aangezien de meerderheid van de kinderen op hetzelfde moment worden afgezet of opgehaald aan de school, kan dit voor chaotische situaties zorgen. Het is ook die chaos die ervoor zorgt dat veel ouders ervoor kiezen om hun kinderen met de auto naar school te brengen.

Positieve evaluatie

Deze twee experimenten verlopen positief. De evaluatie van de schoolstraat – hier vandaag aan de basisschool De Triangel te Sint-Andries – is unaniem positief. Ook aan de schoolpoort van OLVA Sint-Katarina te Assebroek is een positieve evolutie merkbaar. Resultaten uit de evaluatie van de schoolstraat aan De Triangel geven aan :

 • 90% van de bevraagde ouders vinden het nu verkeersveiliger
 • 85% van de buren evalueren het initiatief als een goed project met minder hinder voor hun woning
 • de werkgroep verkeer van de school zelf is enthousiast over de schoolstraat en geeft mee dat een groep grootouders zich komend schooljaar wenst te engageren voor het plaatsen van de nadars.
 • 15 % van de ouders komt sedert de schoolstraat ook met een ander vervoermiddel naar school (fiets, of te voet) – gedragsverandering

Voordelen schoolstraat

De voordelen van het inrichten van een schoolstraat zijn dan ook duidelijk :

 • De verkeerschaos aan de schoolpoort wordt teruggedrongen, er is rust aan de schoolpoort
 • De schoolomgeving wordt veiliger gemaakt voor voetgangers en fietsers
 • Zelfstandige verplaatsingen worden gestimuleerd
 • Kinderen en ouders verplaatsen zich meer te voet of met de fiets van en naar school
 • Kinderen bewegen meer en doen meer verkeerservaring op
 • Er gebeuren meer duurzame verplaatsingen
 • Zwakke weggebruikers hebben meer ruimte om op een veilige manier aan de school te vertrekken of aan te komen
 • Er is een grotere sociale controle op overtreders
 • Verhoogd wooncomfort en minder hinder voor de buurtbewoners
 • Er wordt minder fijn stof geproduceerd in de buurt van de school, dus dit zorgt voor een gezondere omgeving.


Straks zeven schoolstraten

Naar aanleiding van de oproep voor nieuwe schoolstraten (schooljaar 2018-2019) heeft het stadsbestuur zopas vijf nieuwe schoolstraten goedgekeurd, wat het totaal op zeven brengt

Deze vijf nieuwe schoolstraten komen ter hoogte van volgende schoolpoorten aan Brugse basisscholen :

 • Basisschool Sint-Lodewijkscollege Christus-Koning, Gerard Davidstraat 57
 • Basisschool Manitoba, Manitobalaan 48 in Sint-Andries
 • Basisschool Mozaïek, Pastorieweg 4 in Sint-Kruis
 • Basisschool De Zonnetuin, Beeweg 32 in Sint-Kruis
 • Basisschool Sint-Michiels – afdeling B, Sint-Michielslaan 33 in Sint-Michiels

Deze vijf nieuwe schoolstraten worden opgestart de derde week van het schooljaar in september 2018. Deze timing valt samen met de Strapdag op 21 september alwaar scholen, kinderen en ouders worden aangemoedigd om zich duurzaam en veilig naar school te verplaatsen. Tijdens de eerste twee weken van september wordt er een sensibiliseringscampagne opgestart naar de ouders van de schoolgaande jeugd.

"Schoolstraat aan basisschool moet norm worden"

Schepen van onderwijs Pablo Annys is uiteraard tevreden met het enthousiasme omtrent schoolstraten bij onze Brugse basisscholen : “Op langere termijn moet – daar waar infrastructureel mogelijk – een schoolstraat aan onze Brugse basisscholen de norm worden.

De voordelen zijn legio: meer beweging voor de kinderen, gezondere lucht, meer rust aan de schoolpoort, uiteraard veiliger, meer contact tussen ouders en ook minder hinder voor de buurtbewoners. In het verlengde hiervan zetten we in Brugge ook actief in op onze VERO routes (verkeerseducatieve routes) waarbij kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar worden klaargestoomd om zich zelfstandig met de fiets te verplaatsen.

De VERO route is reeds opgestart in Assebroek. Deze van Sint-Andries en Kristus-Koning komen er in het najaar van 2018. Op termijn moet elke deelgemeente van Brugge een VERO route hebben alwaar kinderen hun fietsvaardigheden kunnen aanleren, dit met de nodige verkeerseducatie voor zowel de scholen, ouders als uiteraard de kinderen zelf.”