Stad Brugge maakt fietszone in Christus-Koning en 90 straten in de binnenstad ‘fietsstraat’

21
jun
2022

Stad Brugge realiseert op korte termijn een fietszone in Christus-Koning en geeft aan 90 straten in de binnenstad het statuut van ‘fietsstraat’. De Stad wil hiermee een fietsklimaat bevorderen waarbij de fietser prioriteit krijgt in het verkeersverloop.

Wat is een fietszone?

Een fietszone is een fietsvriendelijk gebied dat bestaat uit een netwerk van aaneengesloten fietsstraten. De maximumsnelheid bedraagt er 30 km/u voor alle weggebruikers. In een fietszone staat de fietser centraal: gemotoriseerd verkeer is te gast en mag de fietsers niet inhalen. Een fietszone wordt ingericht in een gebied waar veel fietsers of belangrijke fietsroutes zijn en waar het verblijfskarakter van de wijk primeert. Een deel van Christus-Koning voldoet aan deze definitie en is dus uiterst geschikt voor de inrichting van een fietszone.

Fietszone Christus-Koning

Christus-Koning krijgt vanaf vrijdag 15 juli twee fietszones. Het gaat enerzijds om de zone tussen de Filips de Goedelaan (inbegrepen), de Maria van Bourgondiëlaan (inbegrepen), de Leopold I-laan (niet inbegrepen) en de Scheepsdalelaan (niet inbegrepen). Anderzijds gaat het om de zone tussen de Houtkaai (inbegrepen), de Maria van Bourgondiëlaan (inbegrepen), de Leopold I-laan (niet inbegrepen) en de Scheepsdalelaan (niet inbegrepen).

De Leopold I-laan zit niet in de fietszone inbegrepen. Deze straat wordt bij de heraanleg uitgerust met fietspaden. De Karel de Stoutelaan kan na de heraanleg wel worden toegevoegd aan de fietszone.

De fietszones vóór de heraanleg van de Karel de Stoutelaan

De fietszones na de heraanleg van de Karel de Stoutelaan

90 fietsstraten in de binnenstad

Stad Brugge onderzocht verschillende mogelijkheden om het historisch centrum in te richten als fietszone, maar door de wetgeving is dit tot op vandaag nog niet mogelijk. Daarom creëert Brugge  in een afgebakend gebied in de binnenstad een netwerk van aaneensluitende fietsstraten. In totaal worden er na de zomer 90 straten fietsstraat, wat overeenkomt met een totale afstand van 13,06 kilometer. 

Om dit te realiseren worden in de binnenstad 211 verkeersborden ‘fietsstraat’ geplaatst. Deze verkeersborden worden maximaal bevestigd aan bestaande palen. Straten waar op heden geen voertuigen kunnen komen omwille van te smal of straten die voetgangerszone zijn, worden geen fietsstraat. Straten waar toegang verboden is, uitgezonderd voor fietsers, worden ook geen fietsstraat.

Fietsstraten binnenstad