Stad Brugge neemt deel aan het pleidooi voor een ambitieus Vlaams warmtebeleid

24
mrt
2021

Vandaag 24 maart 2021 ondertekende Stad Brugge samen met zeven andere steden en gemeenten een pleidooi voor een ambitieus Vlaams warmtebeleid.
“Stad Brugge wil zich engageren om het grondgebied tegen 2050 volledig te verwarmen zonder aardgas of stookolie, maar wel met hernieuwbare warmte via onder meer warmtenetten en warmtepompen”, zegt schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet. Bond Beter Leefmilieu nam het initiatief voor het gezamenlijk pleidooi en naast Brugge trekken ook Beersel, Gent, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende en Turnhout stevig aan de kar.

Het Vlaams beleid bevat vandaag al verschillende kapstokken om het warmtebeleid te verduurzamen. “Als een van de ondertekenende steden pleiten we voor extra steun van Vlaanderen. Dat kan in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact tussen de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten. Ook het relanceplan dat Vlaanderen momenteel opmaakt voor Europa biedt de ideale opportuniteit om hen te ondersteunen”, zegt schepen Minou Esquenet.

Lasten verschuiven van elektriciteit naar aardgas en stookolie

Concreet pleit Brugge er samen met de andere ondertekenende steden en gemeenten en Bond Beter Leefmilieu bij de Vlaamse overheid om:

  1. de lasten te verschuiven van elektriciteit naar aardgas en stookolie om warmtepompen en warmtenetten aantrekkelijker te maken;

  2. duidelijkheid te scheppen over hoe Vlaanderen gebouwverwarming zonder aardgas en stookolie tegen 2050 zal realiseren, hierover helder communiceert en de regie van de uitvoering ervan bij de gemeenten legt;

  3. gezinnen, bedrijven en lokale besturen de nodige ondersteuning en middelen te geven om afscheid te kunnen nemen van aardgas en stookolie.


Ambitieus klimaatplan van Stad Brugge

“Als stad doen we al heel wat inspanningen met als doel om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Zo wordt een ambitieus klimaatplan opgesteld waarin zes krijtlijnen zijn vastgelegd”, zegt schepen Minou Esquenet. Een daarvan gaat over fossielvrij verwarmen.

Momenteel wordt de haalbaarheid grondig bestudeerd van een warmtenet in de binnenstad. Verschillende warmtebronnen werden hierbij gedetecteerd waaronder IVBO, die al meer dan 35 jaar een warmtenet beheert op het Brugse grondgebied (45GWh/jaar). Dit warmtenet is aan vernieuwing toe. Een opportuniteit om het warmtenet ook uit te breiden, indien mogelijk naar de binnenstad.

Omwille van het financiële aspect en omwille van UNESCO-voorwaarden is het namelijk onmogelijk om onze historische binnenstad heel diep energetisch te gaan renoveren. Een warmtenet met restwarmte van IVBO op hoge temperatuur kan hier dus soelaas bieden. Binnen deze studie werden al vier clusters gedefinieerd met een concentratie aan stadsgebouwen en andere grote warmtevragers.

Warmtezoneringsplan

Daarnaast laat Stad Brugge ook een warmtezoneringsplan ontwikkelen, een plan dat de richting aangeeft om het juiste duurzaam energieconcept op de juiste plaats te kunnen toepassen.

In juni 2020 werd de vzw BGE, Brugge Geeft Energie, opgericht om bedrijven te ondersteunen in hun traject naar klimaatneutraliteit. De verduurzaming van bedrijventerreinen wordt op deze manier collectief aangepakt.

Met 'Buurtkracht', het co-creatieproces dat in verschillende buurten wordt ingevoerd, wil de Stad burgers overtuigen van de nood aan energetische renovatie.
Samen met de cel woningrenovatie wil de Stad inwoners ontzorgen in hun zoektocht en renovatieproces en op deze manier ook wijkrenovaties initiëren, zodat de renovatiesnelheid toeneemt. De bestaande Brugse opknappremie wordt herwerkt met meer nadruk op energetische renovaties.