Stad Brugge ondersteunt negen klimaatprojecten van Brugse verenigingen en organisaties

27
apr
2022

In februari 2022 werd het klimaatplan BruggeNaarMorgen goedgekeurd. Dit ambitieuze klimaatplan moet Brugge tegen 2050 klimaatneutraal en klimaatrobuust maken. Tegen 2030 wil de Stad de helft minder CO2 uitstoten en het zowel het openbaar als het privaat domein beter bestand maken tegen droogte, hitte en hevige neerslag. Negen klimaatprojecten krijgen financiële ondersteuning van Stad Brugge.

Stad Brugge lanceerde een projectoproep voor verenigingen en organisaties die het Klimaatplan 2030 mee willen helpen uitvoeren.

Uit de projectoproep kwamen 16 concrete voorstellen, waarvan een jury er negen selecteerde. De organisatie en jurering van deze projectoproep was in handen van de organisatie ‘Proximity’, een organisatie die burgerinitiatieven rond duurzame thema’s wil stimuleren. Stad Brugge reserveerde hiervoor 35.000 euro. In het najaar van 2022 zal er een nieuwe projectoproep gelanceerd worden.

Volgende laureaten werden door de jury geselecteerd:

Organisatie / vereniging

Project

Steun

De Brugse Buurttrekkers

De Brugse buurttrekkers, een groep enthousiaste Bruggelingen, willen Brugse buurten informeren en mobiliseren om klimaatactie in de buurt op te zetten.

€ 5.000

Freinet kindcentrum De Tandem

De Tandem wil hun bestaande voedselbos opwaarderen en gebruiken als biotoop voor samenwerking met de omliggende bewoners en scholen.

€ 2.500

Welzijnsschakel Kantel vzw

Kantelwonen wil een ‘cohousingproject’ realiseren voor kwetsbare doelgroepen en vraagt steun voor een goede isolatie en een goede energieprestatie van dit project.

€ 5.000

Vzw Leefbaar Wonen - Kringloopcentrum

Investeert in een betere service om herbruikbaar cateringmateriaal ter beschikking te stellen van organisatoren van evenementen: minder afval, meer circulair, minder materiaal, minder CO2.

€ 3.800

KlimaatContact vzw

Een goed gesprek is het begin van elke verandering, dat is niet anders met het klimaat. Door Brugse klimaatcoaches op te leiden hebben we vrijwillige én deskundige Bruggelingen die klimaatgesprekken in Brugge in goede banen kunnen leiden.

€ 3.000

Stadmakers VZW

De Republiek en het Food Lab dagen Brugse chefs uit om resoluut voor lokale producten te kiezen. Met een heuse ‘chef contest’ en een award gaan ze op zoek naar de beste ‘Chef Locale’ van Brugge.

€ 5.000

GoodPlanet Belgium vzw

Drie Brugse secundaire scholen krijgen de via de Climate Fresk Workshops de kans om heel intens rond de klimaatthema’s wereldwijd en lokaal aan  de slag te gaan.

€ 4.464

Vereniging WOK

Kleine klusjes aan huis uitgevoerd door kwetsbare Bruggelingen: dat is de specialiteit van WOK. Met deze steun wordt geïnvesteerd in een bakfiets waardoor verplaatsingen fossielvrij zijn én een kwetsbare doelgroep ook dit vervoersmiddel van de toekomst leert kennen en gebruiken.

€ 3.100

Cactus Muziekcentrum

Cactusfestival goes veggie: of toch backstage. Alle maaltijden backstage, voor zowel artiesten als personeel zullen plantaardig zijn. Een krachtig signaal: plantaardig wordt het nieuwe normaal.

€ 3.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Open Netwerkmoment op 8 juni

De laureaten krijgen de kans om hun project vanaf nu concreet voor te bereiden. Alle projecten, ook zij die geen financiële steun gekregen hebben, krijgen via de organisatie Proximity de kans om hun voorstel bekend te maken en ook inhoudelijk, logistieke of materiële steun te vragen bij Bruggelingen en Brugse bedrijven. Deze mobilisatiecampagne loopt vanaf nu.

Op woensdag 8 juni organiseert Stad Brugge een open netwerkmoment voor alle  Bruggelingen, organisaties en ondernemingen die betrokken zijn bij de opmaak en de uitvoering van het klimaatplan 2030. Op dit netwerkmoment krijgen deze negen laureaten de kans om hun project voor te stellen aan het publiek. Dit event vindt plaats op woensdag 8 juni vanaf 19.00 uur in wijkcentrum De Xaverianen (Sint-Michiels). 


Het klimaatplan is opgebouwd rond zeven thematische Bruggen en 20 inhoudelijke pijlers. De focus ligt daarbij op het verminderen van ons energieverbruik en het overschakelen naar hernieuwbare energie. De inhoud van het klimaatplan 2030 BruggeNaarMorgen vind je op www.brugge.be/klimaat