Stad Brugge ondertekent bomencharter

26
feb
2020

Stad Brugge ondertekende op 20 februari 2020 het Bomencharter. Via dit charter wordt het engagement van de lokale besturen en de partners geformaliseerd. De partijen die het Bomencharter ondertekenen, streven naar samenwerking, kennisdeling en geïntegreerde communicatie op lokaal en bovenlokaal niveau met betrekking tot het thema ‘planten van bomen’.

Een gezonde toekomst voor Brugge

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Door het ondertekenen van het bomencharter tonen we ons engagement als lokaal bestuur om zo veel mogelijk bijkomende bomen te planten. Concreet streven we ernaar om tegen eind 2024 maar liefst 21.250 bijkomende bomen te planten op het grondgebied van de stad. Dat gebeurt door onze stadsdiensten (geboortebos, uitbreiding bos Maleveld en Beisbroek…), particulieren en ook door onder meer Natuur en Bos, het Regionaal Landschap Houtland en Natuurpunt dat een partner is van Stad Brugge. Daarmee zorgen we voor meer groen en zuurstof in Brugge. Zo dragen we een steentje bij aan een gezonde toekomst voor onze stad en haar bewoners.”

Samen tegen de klimaatopwarming

Schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet: “Bomen dragen bij aan de strijd tegen de klimaatopwarming. Bovendien zorgen bomen voor zuivere lucht, bieden ze bescherming tegen hitte en vormen ze een goede buffer tegen lawaai. Met extra groen streven we naar meer natuurlijke fixatie van het broeikasgas CO2 op het Brugse grondgebied.” 

Burgemeester Dirk De fauw: “We proberen onze inwoners al van jongs af aan bewust te maken van het belang van natuur in het algemeen, en bomen in het bijzonder. Zo organiseren we jaarlijks een plantactie voor een geboortebos. Daar komen telkens honderden jonge gezinnen op af waarvan de kinderen zelf een stukje natuur kunnen realiseren. De kinderen die nu geboren worden, zijn onze toekomst. We willen voor hen dan ook een groene omgeving garanderen.”