Stad Brugge ondertekent Vlaams lokaal Energie- en Klimaatpact Vlaanderen

26
okt
2021

De gemeenteraad heeft in op maandag 25 oktober 2021 het lokaal Energie- en Klimaatpact Vlaanderen goedgekeurd. Daarmee engageert Stad Brugge zich om mee te werken aan de Vlaamse Klimaatdoelen. De Stad verwerft daarmee een financiële ondersteuning van 500.000 euro van de Vlaamse overheid. Stad Brugge investeert zelf ook 500.000 euro.

Vlaanderen vraagt de medewerking aan minstens een van de vier Vlaamse klimaatwerven. Stad Brugge kiest ervoor om aan alle vier bij te dragen, aangezien deze ook in het lokale klimaatplan 2030 als krachtlijnen opgenomen zijn. Brugge voegt daar heel uitdrukkelijk een vijfde werf aan toe om ook Bruggelingen hierbij te betrekken.

Burgemeester Dirk De fauw: “Brugge heeft voor de realisatie van haar eigen klimaatdoelstellingen de steun nodig van iedereen en daarom willen we met deze vijfde werf een duidelijk signaal geven dat we iedereen willen betrekken bij de realisatie van de lokale klimaatdoelen.

Met het lokale Energie- en klimaatpact geeft Vlaanderen alvast een welgekomen extra ondersteuning. Maar er zal meer nodig zijn dan dit natuurlijk. Naast deze financiële steun zullen ook keuzes moeten worden gemaakt om via de fiscaliteit en de regelgeving de fossielvrije alternatieven te stimuleren, zowel Vlaams als Federaal.”

Woning- en gebouwrenovaties

Schepen van Klimaat, Smart City en Facilitair Beheer Minou Esquenet: “Met dit Lokaal Energie- en Klimaatpact willen we werk maken van woning- en gebouwrenovaties, zowel bij de Bruggelingen zelf als met onze eigen gebouwen. Voor het eigen stadspatrimonium willen we mini-warmtenetten realiseren tussen stadsgebouwen, zodat die door één zuinige stookplaats verwarmd en gekoeld kunnen worden.
Op termijn willen we deze mini-warmtenetten aansluiten op een fossielvrij of -arm warmtenet. Ook de grote renovatiegolf bij de Brugse woningeigenaars willen we met deze middelen extra aanzwengelen door een gerichte begeleiding op maat aan te bieden.”

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Dit lokaal energie- en klimaatpact kiest voor meer groen en meer ontharding en dat is precies waar we nu al sterk op inzetten. We willen op straten en pleinen meer waterdoorlatende plaatsen creëren en extra groen aanbrengen. Dit brengt zuurstof en leven in de stad.”

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact Vlaanderen wordt officieel ondertekend op 2 december 2021, samen de andere steden en gemeenten die meestappen in dit traject. De financiële ondersteuning is voorzien voor de periode 2022 tot 2024. Over de concrete inhoud van de projecten die worden gerealiseerd, zal in latere fase worden gecommuniceerd.