Stad Brugge ontwikkelt digitale tweeling

15
sep
2020

Stad Brugge en onderzoekscentrum imec hebben een samenwerking ondertekend om de ontwikkeling van een ‘urban digital twin’ op te starten. Deze digitale 3D-replica van de stad Brugge zal het stadsbestuur toelaten om de impact van maatregelen, bijvoorbeeld op vlak van luchtkwaliteit en verkeerstromen, te simuleren.

Geluidshinder aanpakken, verkeersoverlast verminderen, drukte managen, luchtkwaliteit verbeteren: steden staan voor complexe uitdagingen. Een ingreep om een probleem aan te pakken in een bepaalde wijk kan een impact hebben op andere domeinen in een andere wijk. Het autovrij maken van een bepaalde straat kan bijvoorbeeld de luchtkwaliteit van aanliggende wijken verbeteren, maar tegelijk ook de verkeerssituatie op andere plaatsen verslechteren.  

Om meer inzicht te krijgen in dergelijke complexe vraagstukken, start Stad Brugge met de ontwikkeling van een ‘urban digital twin’. Schepen van Smart City Minou Esquenet: “Met deze digitale kopie van de stad, die gevoed zal worden met real-time data, kunnen we het effect van bepaalde beslissingen simuleren. Minder geslaagde voorstellen kunnen we met een druk op de knop weer ongedaan maken.”

Gefaseerd project

Dit open innovatieproject zal in drie fases verlopen. Tegen eind dit jaar worden diverse beschikbare databronnen in Brugge ontsloten en samengebracht op één dashboard dat beleidsmakers meteen een helder inzicht geeft in onder meer de luchtkwaliteit en verkeerstromen in de stad.

In een tweede fase wordt het mogelijk om voorspellingen te maken binnen een bepaald domein, bijvoorbeeld door de verkeerssituatie voor en na een bepaalde interventie te vergelijken. Het uiteindelijke doel van deze digitale controlekamer is om beslissingen over verschillende beleidsdomeinen heen te kunnen uittesten.

Onderzoekscentrum Imec

Imec wordt als onderzoekscentrum betrokken om samen met publieke en private spelers (smart city-platformen, data-en modelleveranciers, IoT-sensorleveranciers, cloud providers, etc.) tot breed gedragen standaarden te komen. Imec en Stad Brugge zoeken de samenwerking op met industriële spelers, domeinexperten en andere steden om via open data de ontwikkeling van 'urban digital twins' in Vlaanderen te versnellen.

“Imec neemt de rol op van katalysator en accelerator. Wij stellen onze kennis en code beschikbaar om samen met marktpartijen een open source framework te ontwikkelen. Die open manier van werken helpt ook andere steden die een digital twin willen opzetten”, zegt Jan Adriaenssens, directeur van City of Things bij imec.

Brugge is trendsetter

Schepen Minou Esquenet: “We engageren ons door de inzet van knowhow en mankracht voor vormgeving en testen van de ‘digital twin’. Daarnaast investeren we ook in berekeningsmodules om de simulaties hierin te kunnen uitvoeren. Een goede simulatie staat en valt immers met goede data en goede simulatiemodellen. We zetten sterk in op de uitbouw van onze historische stad tot een slimme stad. Met technologie willen we Brugge laten groeien en vlotter organiseren. Voor elke grote uitdaging onderzoeken we welke rol data en technologie hierin kunnen spelen en zorgen zo voor de slimme reflex.”

Burgemeester Dirk De fauw: “Brugge is doorheen de geschiedenis al regelmatig trendsetter geweest op vlak van innovatie: de Brugse familie Van der Beurze startte met een gereglementeerde handelsplaats die uiteindelijk heeft geleid tot het instituut van een beurs zoals we ze nu kennen. Daarnaast kunnen we Marcus Gerards met zijn gekende en gedetailleerde kaart van Brugge wellicht beschouwen als een van de grondleggers van het moderne GIS (Geografische Informatie Systeem). Ik ben trots dat we onze rol van trendsetter kunnen voorzetten als slimme stad.”