Stad Brugge pakt uit met actieplan voor Smedenstraat

12
jul
2021

De Stad pakt uit met een actieplan voor de Smedenstraat. Hierbij wordt onder meer uitgegaan van de opportuniteiten die de komst van het nieuwe Beurs- en Congrescentrum (BMCC) kan bieden voor deze straat. Naast een intensief begeleidingstraject voor de handelaars, nemen enkele stadsdiensten ook zelf hun intrek in een Stadspand in de Smedenstraat. Het Actieplan Smedenstraat is een samenwerking tussen Stad Brugge en Lokale Politie Brugge.

De Smedenstraat onderging de voorbije jaren een transitie omwille van meerdere factoren: wegwerkzaamheden, heraanleg 't Zand, sterkhouders die gestopt zijn, gewijzigde verkeerssituatie... Ook de coronacrisis had een impact op de Smedenstraat. Het profiel van de handelszaken in de Smedenstraat is gewijzigd. Om op deze ontwikkeling een antwoord te bieden, pakt de stad uit met een actieplan voor de Smedenstraat dat vanuit verschillende invalshoeken deze straat een upgrade wil geven.

Stadspand in de Smedenstraat

Het meest in het oog springende en unieke onderdeel van het actieplan is dat de stad voor twee jaar zelf heel actief aanwezig zal zijn in de Smedenstraat door het inhuren van een leegstand pand.

Vanuit dit pand voorziet de Stad volgende werking:

  • Verschillende stadsdiensten vinden hier een uitvalsbasis (flexdesks) zoals onder andere Werk & Ondernemen met de business partner detailhandel en horeca en Centrummanagement. Op die manier en van hieruit kunnen ze kort op de bal spelen en de ondernemers van de Smedenstraat actief betrekken bij acties voor handelaars, info verstrekken over vergunningen en de do's en dont's van handel drijven in Brugge. Van hieruit wordt ook de intensieve begeleiding opgestart waar alle ondernemers uit de Smedenstraat kunnen aan deelnemen om hun zaak te optimaliseren.

  • In samenwerking met De Republiek zorgen we ervoor dat het stadspand Smedenstraat een creatieve hub wordt voor starters, makers en andere creatievelingen die een positieve impact kunnen teweegbrengen op de ondernemerscultuur in de straat. Hier wordt via co-creatie met de buurt gewerkt en van onderuit gezocht naar verbinding.

  • Het pand zal ook duidelijk illustreren hoe de buurt zal evolueren met de komst van het BMCC door visualisering in de etalages en opportuniteiten bieden voor de ondernemers. Zowel de directie BMCC als de opvolging van de werkzaamheden door de dienst Patrimonium kan gebruikmaken van het Stadspand Smedenstraat als uitvalsbasis.

  • Ook voor de wijkinspecteur van de Lokale Politie Brugge wordt een uitvalsbasis voorzien om een fijnmazige, duidelijk zichtbare aanwezigheid in de buurt te bieden. 

“Het Stadspand Smedenstraat wordt een ondernemend, creatief, inclusief en buurtversterkend knooppunt in de stad. We mikken met onze werking op een doelgroep van ondernemers/handelaars enerzijds maar willen anderzijds ook externen (starters/shoppers/bezoekers) de vele troeven van de buurt en straat weer leren kennen”, stelt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys.

“Het oude DNA van de straat is dit van delicatessenzaken, terwijl het nieuwe DNA verwijst naar multiculturele ondernemers. De integrale werking zal ons toelaten om een nieuw gezamenlijk DNA te omarmen met de nadruk op kwaliteit, trots en verbinding – voeding kan in deze centraal blijven staan”, vervolgt burgemeester Dirk De fauw.

Schepen van Eigendommen Mercedes Van Volcem heeft met de eigenaars een gunstige prijs kunnen bedingen voor deze tijdelijke ingebruikname voor het stedelijk initiatief: “Ik vind het belangrijk dat de eigenaars van handelspanden meewerken aan een gunstig verhuurklimaat onder meer via de prijszetting. Gunstige verhuurprijzen voor kwalitatieve panden – in samenwerking met impulsprogramma’s van de stad - zullen ook toelaten dat de eigenaars een duurzame en kwalitatieve relatie kunnen uitbouwen met hun huurders. Leegstand en een eenzijdig aanbod zijn te vermijden. Kwaliteit en specialisme hebben een aantrekkingskracht en creëren op lange termijn een gunstig effect op de waarde van de panden. We vragen dan ook de verhuurders zelf mee over het aanbod te waken. Zij bepalen uiteindelijk de verhuurder. Een leuke stad is de verantwoordelijkheid van iedereen: huurders, verhuurders en beleidsmakers.”  

Intensieve begeleiding en doelgerichte subsidies

Centrummanagement start eerstdaags ook een intensief begeleidingstraject op voor de handelaars van de Smedenstraat. Hierbij wordt onder meer uitgegaan van de opportuniteiten en de troeven die de komst van het BMCC kan bieden voor de straat en de handelszaken. “Met een doorlichting van de zaken die participeren in dit project en enkele quick wins die zullen worden meegegeven, willen we onder meer de handel in deze straat en de aantrekkelijkheid van het straatbeeld vergroten”, licht schepen Pablo Annys toe.

Het hernieuwde subsidiereglement van de Stad zorgt er ook voor dat creatieve en innovatieve ondernemers die een leegstaand pand in de Smedenstraat betrekken tot 15.000 euro subsidies bekomen van de Stad.

Leegstaande panden zullen ook extra in de kijker worden geplaatst door middel van de applicatie Space Tinder die momenteel in ontwikkeling is en de Instagramroute die we deze zomer voorzien in het kernwinkelgebied. Naar potentiële ondernemers toe, zullen ook de passantencijfers die we dankzij het subsidiedossier VLOED zullen verkrijgen voor heel wat relevante info zorgen.

“Door zelf actief en manifest aanwezig te zijn in de Smedenstraat en ook door het intensieve begeleidingstraject zal het ook een stuk eenvoudiger worden om ook de nieuwe handelaars nauwer te betrekken bij het retailbeleid en de initiatieven van de stad”, zegt burgemeester Dirk De fauw. Momenteel bereikt Centrummanagement door middel van de wekelijkse nieuwsbrief zo’n 800 ondernemers uit het centrum. “We willen die betrokkenheid en die verbinding blijven uitbreiden zodat iedereen een deel kan uitmaken van onze retail community en we zo als Shopping Brugge ons merk nog kunnen versterken”, stelt schepen Pablo Annys.

Uitvalsbasis Lokale Politie Brugge

Het Actieplan Smedenstraat is een samenwerking tussen Stad Brugge en Lokale Politie Brugge. “Zo wordt er voor de wijkinspecteur van de Lokale Politie Brugge een uitvalsbasis voorzien in het Stadspand om een fijnmazige, duidelijk zichtbare aanwezigheid in de buurt te kunnen realiseren”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Het bestaande netwerk van bewakingscamera’s in de stad Brugge is intussen uitgebreid met drie camera’s in de Smedenstraat, meer bepaald ter hoogte van huisnummer 10 (1 camera) en huisnummer 44 (2 camera’s). Er worden twee beweegbare CCTV - camera’s en een overzichtscamera bijgeplaatst. Dit zou moeten bijdragen tot een betere beeldvorming van de reële situatie in de Smedenstraat. Het kan het onveiligheidsgevoel verminderen en het zou een ontradend effect hebben voor potentiële daders. Bij strafbare feiten zijn deze camera’s een zeer nuttige tool voor het in beeld brengen van de feiten en het opsporen van verdachten. De camera’s geven ook de mogelijkheid om de ploegen op het terrein gerichter aan te sturen”, licht korpschef Dirk Van Nuffel toe. 

Wat de bestuurlijke handhaving betreft vinden er op gerichte tijdstippen geïntegreerde controles plaats in de Smedenstraat. In het netwerk BruHanG wordt maandelijks overleg gehouden tussen de politie, de sanctionerend ambtenaar, de noodplanningsambtenaar en een aantal stedelijke diensten zoals de dienst Vrije Tijd, Team Inspectie & Handhaving, de Preventiedienst, Werk en Ondernemen en de brandweer. Het Voedselagentschap FAVV en de Economische en Sociale Inspectie nemen deel aan gerichte controleacties.

 
 


In de Smedenstraat wordt niet alleen aan funshoppen maar ook aan runshoppen gedaan. Groot voordeel is de grote parkeercapaciteit in de omgeving (’t Zand) maar vooral in de Smedenstraat zelf. Daar zijn parkeerplaatsen voor kortparkeren voorzien. Hoewel de lus om de Smedenstraat te bereiken via de Maagdenstraat is weggevallen, kan de lus Hendrik Consciencelaan-Bouveriestraat-Vrijdagmarkt (die slechts 1 km langer is), hier een alternatief bieden. Bedoeling is om die optie qua mobiliteit duidelijk te gaan communiceren.