Brugge kandidaat voor organisatie Internationale Hanzedagen 2038

4
okt
2022

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist dat de Stad zich kandidaat zal stellen voor de organisatie van de Internationale Hanzedagen 2038 of vroeger wanneer een eerdere organisator zou uitvallen. Afhankelijk van de grootte van de stad en het land waarin ze plaatsvonden genereerden de Hanzedagen van 200.000 tot 700.000 bezoekers. Alhoewel het misschien nog veraf is, is ook de ambitie van het stadsbestuur groot om dit internationaal evenement in onze stad te laten plaatsvinden.

Brugge was in de middeleeuwen geen lid van de Hanze, maar de stad was voor de Hanze van uitzonderlijk groot belang als een van de grote ‘Kontoren’ (d.w.z. buitenlandse handelskantoren of handelsmissies). De vier belangrijkste waren Novgorod (Rusland), Brugge (België), Londen (Engeland) en Bergen (Noorwegen).
In Brugge had de Hanze een handelshuis (het Oosterlingenhuis) en de kooplui woonden ook in groten getale in de stad. In de drie andere kontoren hadden de Duitse kooplui zelfs hun eigen stadswijk, zoals bijvoorbeeld Bryggen in Bergen.

De relatie met de Hanze was niet altijd even goed, wat zelfs tijdelijk tot een boycot van Brugge vanuit de Hanze heeft geleid. Maar Brugge was tot in de 16de eeuw onontbeerlijk voor de ‘Oosterlingen’ vermits de stad het kruispunt was van de internationale handel tussen Noord en Zuid en Oost en West.

Stedenbond

De stedenbond ‘De Hanze van de nieuwe tijd’ werd in 1980 opgericht in Zwolle (Nederland) en is gestoeld op de Middeleeuwse Hanze, een stedenbond die de handelsbelangen verdedigde van een paar honderd steden in de Noordelijke helft van Europa. Alle steden die op basis van archiefmateriaal kunnen aantonen dat ze handelsrelaties hadden met de Hanze in de middeleeuwen kunnen aansluiten bij de stedenbond. Brugge is aangesloten sinds 1994 op voorstel van voormalig stadsarchivaris André Van de Walle.

Naar het voorbeeld van de Middeleeuwse ‘Hanzedag’ – een soort jaarmarkt die langer duurde dan de naam doet vermoeden – worden nu jaarlijks, telkens in een andere aangesloten stad, Hanzedagen georganiseerd.
De Hanzedagen zijn een ‘stadsfestival’ dat vier dagen duurt. Tijdens de Hanzedagen stellen de verschillende aangesloten steden zich, voornamelijk toeristisch, voor op de Hanzemarkt.

Maar het festival heeft ook een culturele en economische invalshoek. Een eendaags congres of studiedag wordt georganiseerd over een bepaald economische topic, culturele groepen (koren, bands, dansgroepen enz..) treden op tijdens de Hanzedagen op diverse podia verspreid over de stad. Werkgroepen komen samen over Fair Trade, duurzaamheid, toerisme ... Tijdens de Hanzedagen komen ook de Hanzecommissie (waarin Brugge België vertegenwoordigt) en de Gedelegeerdenvergadering (waarin alle steden een stem hebben) samen.”

Zelfstandig stadsfestival

Brugge organiseerde al één keer de Hanzedagen, namelijk in 2002. Die werden toen echter opgenomen in het ruimere programma van ‘Brugge Culturele hoofdstad van Europa 2002’, waardoor het programma vooral voor de Bruggelingen zelf weinig onder de aandacht is gekomen. De Hanzemarkt werd bijvoorbeeld in de Hallen georganiseerd en was dus niet echt zichtbaar in het stadsbeeld.

De nieuwe Hanzedagen in Brugge zullen deze keer als een zelfstandig stadsfestival worden georganiseerd. Tot 2037 zijn de Hanzedagen al toegewezen aan een stad, daarom wordt voor Brugge 2038 voorgesteld als jaar om de organisatie naar Brugge te halen. Als er eerder een stad zou afhaken en van de organisatie afzien, dan kan overwogen worden om de organisatie vroeger te realiseren. Hoe dan ook: Brugge is klaar om er een mooi en degelijk evenement van te maken.