Stad Brugge steunt schoolprojecten voor verkeersveiligheid

4
jan
2023

Sinds 2004 kunnen Brugse scholen een subsidie aanvragen voor projecten rond verkeersveiligheid en duurzaam verkeer. Door het grote succes besliste het stadsbestuur om het voorziene budget jaarlijks te verhogen. In 2022 wordt er maximaal 86.084,94 euro verdeeld over 55 scholen.

Er is vanuit de scholen veel interesse voor de subsidie. Dit jaar hebben 55 schoolvestigingen een kandidatuur ingediend. Ter vergelijking: in het eerste jaar (2004) waren dit er maar 15.

Alle Brugse scholen, van kleuter- tot hoge scholen, kunnen een aanvraag indienen. De aanvraag moet betrekking hebben op het promoten van duurzaam vervoer (STOP-principe) en/of verkeersveiligheid en tot het bevorderen van verkeerseducatie. Dit kan gaan van werkboeken, educatief theater, fietsbehendigheidsparcours tot fluomateriaal. Iedere school is vrij om zelf te kiezen wat voor hen het beste past in hun leerplan.

Stad Brugge financiert 90 procent van de kosten

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden en is er ook een reglement projecten verkeersveiligheid. Zo moeten de projecten een praktisch, sensibiliserend en educatief karakter hebben en mogen ze geen betrekking hebben op infrastructuurwerkzaamheden. Stad Brugge financiert 90 procent van de kosten, met een maximum van 2.500 euro per vestiging.

De school staat zelf in voor de volledige uitwerking van het project. De dienst mobiliteit kan wel de nodige informatie verschaffen over waar en bij wie men terecht kan, maar vergunningen, medewerking van de politie of enige andere organisatie... moeten door de school zelf aangevraagd worden.

Contactinformatie