Stad Brugge trekt beslissing knip Vijversdreefwijk in

5
Mar
2020

In de zitting van 2 maart 2020 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om tijdens een proefproject van zes maanden het doorgaand verkeer in de Vijversdreefwijk onmogelijk te maken door middel van het invoeren van drie ‘knippen’. De straten Bos en Lommer, Vijversdreef en Lodewijk van Malestraat gingen vanaf 1 mei 2020 niet langer gebruikt kunnen worden door gemotoriseerd verkeer om van de Maalse Steenweg richting de Brieversweg te rijden of omgekeerd.

Neveneffecten eerder genomen beslissing

Deze beslissing werd genomen vanuit een oprechte bezorgdheid om de verkeersleefbaarheid van de bewoners van deze wijk te verbeteren. Recente verkeerstellingen gaven namelijk aan dat er sprake was van sluipverkeer en een structureel snelheidsprobleem.

De vele reacties van de buurtbewoners en lokale handelszaken doen ons echter beseffen dat de gekozen maatregelen ook onbedoelde neveneffecten hadden. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen in een speciale zitting beslist om de eerder genomen beslissing in te trekken en de opdracht te geven aan de stedelijke diensten om een nieuw voorstel uit te werken.

Dit nieuwe voorstel moet hetzelfde resultaat hebben, namelijk het doorgaand verkeer zoveel als mogelijk weren uit de wijk, maar met minder harde gevolgen voor het bestemmingsverkeer. Voordat het college een beslissing zal nemen over een eventuele nieuwe maatregel of maatregelen, zal hierover een bewonersbevraging gehouden worden.