Stad Brugge verleent gunstig advies aan Provincie voor allereerste waterstofcentrale op industriële schaal in België

16
nov
2022

Stad Brugge verleende gunstig advies aan de Provincie voor het project Hyoffwind Infrastructure NV die instaat voor de productie van groene waterstof vanuit hernieuwbare elektriciteit via elektrolyse.

Het werd ontwikkeld door een consortium van drie bedrijven: Fluxys, Parkwind en Eoly Energy. De omgevingsvergunningsaanvraag gebeurde vanuit de nieuwe onderneming Hyoffwind Infrastructure NV, opgericht vanuit Virya Energy NV en Fluxys NV.

Het project is gelegen in de achterhaven van Zeebrugge (Barlenhuisstraat 5). De waterstofcentrale komt rond de Fluxyssite, waar op heden onbestemde gronden al maximaal worden ingezet voor het opwekken van hernieuwbare energie.
De ideale locatie dus voor een waterstofcentrale, die de eerste van dergelijke schaal zal zijn in België. Met het verlenen van dit advies legt Stad Brugge de basis voor de bouw van de nodige infrastructuur voor de energietransitie en wordt de energiehub in Zeebrugge nog sterker.

Aankoop hernieuwbare elektriciteit

Voor de productie van de waterstof zal hernieuwbare elektriciteit worden aangekocht. Een rechtstreekse aansluiting op een productiesite met hernieuwbare elektriciteit is niet mogelijk omwille van de geldende regelgeving.
Het hernieuwbare karakter van de elektriciteit zal worden gegarandeerd door Garanties van Oorsprong (GvO). Deze GvO’s zullen bij voorkeur afkomstig zijn van Belgische productiesites waarbij de project-partners betrokken zijn (Parkwind – Eoly Energy).

Productie van waterstof voor mobiliteit en industrie

De installatie zal gebruikt worden voor de productie van waterstof voor mobiliteit en industrie. Deze volumes zullen worden beleverd aan de afnemers van waterstof met behulp van tube-trailers.
Deze tube-trailers worden gevuld op het vulstation van Hyoffwind.

Daarnaast zal de installatie ingezet worden voor netondersteunende diensten (balancering van het elektriciteitsnet van Elia). De waterstof die geproduceerd wordt in het kader van netondersteunende diensten, kan geïnjecteerd worden in het aardgasnetwerk.

Dit is ook een niet onbelangrijke stap in de waterstofstrategie van de haven van Antwerpen-Brugge waarbij Zeebrugge ook een belangrijke invoerhaven wens te worden van ‘groene waterstof’.
Daardoor zal deze industrie, onder meer de petro-chemische cluster in Antwerpen, maar ook de industrie in het Duitse Rührgebied de switch kunnen maken naar milieuvriendelijke energiebronnen.