Stad Brugge verwerft gronden voor uitbreiding stedelijk sportdomein ‘De Gulden Kamer’

2
dec
2020

Het stadsbestuur heeft een akkoord bereikt met VZW De Kade voor de uitbreiding van het stedelijk sportdomein Gulden Kamer. Het omvat de aankoop van 27.300m² grond, vlakbij het sportcomplex. 

Al vele jaren wenst Stad Brugge het sportpark Gulden Kamer uit te breiden. Er is nood aan extra voetbalvelden in onze stad. De Gulden Kamer is goed gelegen langs het Zuidervaartje. Vandaag zijn daar 12 voetbalvelden aanwezig.

“Je kunt er vanuit de Karel Van Manderstraat prachtig fietsen langs het Zuidervaartje naar de Polderstraat en naast je zie je alleen maar groen en sportvelden. Ook het sporten is aangenaam in deze groene omgeving dicht bij de stad”, zegt schepen van Openbaar Domein, Financiën en Eigendommen Mercedes Van Volcem.

RUP Gulden Kamer

Al in 2013 is er een RUP opgemaakt om de Gulden Kamer in te richten met de bedoeling om daar een sportdomein te realiseren. Nu breiden we de terreinen uit.

VZW De Kade

Vorige week bereikte schepen Mercedes Van Volcem een akkoord met VZW De Kade. “Het was geen walk in the park”, zegt ze. “De VZW liet de grond schatten, de raad van bestuur moest zich buigen over de verkoop van de grond en de prijs.   De grond heeft de bestemming openbaar nut, maar werd verpacht aan twee verschillende pachters. Er moesten dus drie overeenkomsten bereikt worden.”

Burgemeester Dirk De fauw: “Ik vroeg schepen Van Volcem om de voetbalvelden echt te realiseren. Ze maakte een hele week tijd vrij en bezocht de pachters. We hebben er onze tanden ingezet en het dossier goed kunnen afronden. De Stad kwam tot een overeenkomst de gronden aan te kopen tegen de prijs van 72 euro per m². De Stad betaalt in totaal 1.965.600 euro.”

Pachters

De grond was verpacht en dus moest er ook een minnelijke beëindiging komen aan de pacht voordat de koop kon doorgaan. Vorige week is een akkoord bereikt met de twee pachters zodat de gronden vrij werden verkocht. “Ik dank dan ook de constructieve houding van de pachters en VZW De Kade en ook de directeur die naast zijn drukke taak meehielp om dit dossier tot een goed einde te brengen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Masterplan

Schepen van Sport Franky Demon: “De Gulden Kamer in Sint-Kruis is het grootste stedelijk sportpark, met een zeer gevarieerd aanbod aan sporten en verenigingen: voetbal, tennis, padel, boogschieten, petanque, frisbee, hondensport, rugby, baseball, cricket, oriëntatielopen, … We streven er vanuit de Stad naar om infrastructuur te clusteren, omwille van efficiëntie in beheer maar ook omdat het park dat ontstaat door die verschillende sport- en beweegfuncties aantrekkelijke publieke ruimte wordt, om als buurtbewoner te vertoeven en om ook individuele sporten te gaan beoefenen.

Met de uitbreiding kunnen we verder inspelen op de vragen en noden die er zijn. Het is een stap vooruit in onze uitgesproken ambities als sport- en beweegstad. Om de nieuwe gronden optimaal in te kunnen zetten in het globale sportgegeven op Gulden Kamer wordt een masterplan opgemaakt. Het masterplan zal de ligging, dubbel gebruik, type veld en gebruikers onderzoeken.”

Inrichting

Vanaf 2021 worden de extra voetbalterreinen en bijbehorende accommodatie ingericht. Er komen twee kunstgrasvelden. Zo wordt de bestaande gracht verhuisd en de nodige inrichtingswerken uitgevoerd. “Het wordt er aangenaam vertoeven. Met toevoeging van struikjes en haagjes stimuleren we de biodiversiteit en zorgen we voor een frisse uitstraling. Voor voetgangers en fietsers leggen we nieuwe wandel- en fietspaden aan. Zo wordt het domein nog toegankelijker en makkelijk om te doorkruisen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Nieuwe loods voor openbaar domein

Verder bundelen we de krachten om op termijn een loods te verwezenlijken vanwaar de cluster Openbaar Domein haar activiteiten kan uitvoeren”, aldus schepen Mercedes Van Volcem. De dienst Openbaar Domein onderhoudt de vele velden en het is een goede zaak dat de werkzaamheden worden gecentraliseerd om efficiënter te werken.

Het dossier staat op de agenda van de gemeenteraad van 17 december 2020.