Stad Brugge verwerkt 5.000ste melding openbaar domein

30
Oct
2019

Op maandag 28 oktober handelde de cluster Openbaar Domein van Stad Brugge haar 5.000ste melding af. “De 5.000ste melding in 2019 betreft een losliggende verharding (kassei) ter hoogte van Westmeers 69,” licht schepen van Openbaar werken en groen Mercedes Van Volcem toe. 

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem: “Via het Meldpunt kunnen burgers gebreken of bekommernissen aankaarten.”

Het Meldpunt registreert en verwerkt meldingen over bijvoorbeeld putten in de rijweg of het voetpad, verstopte rioolputjes, verkeersonvriendelijke situaties, hinderlijke takken …

Schepen Mercedes Van Volcem: “We krijgen dagelijks heel wat meldingen binnen. Om deze meldingen in kaart te brengen liet ik een opvolgingstool ontwikkelen. Via deze tool kunnen we de tendensen waarnemen en zien we de verhoudingen tussen de verschillende sectoren.
De binnenstad staat met 1.802 meldingen op kop, dit komt hoofdzakelijk door het grote aantal meldingen van de gemeenschapswachten (969). Sint-Andries staat op de tweede plaats met 399 meldingen en Assebroek volgt op drie met 288 meldingen. Uit Zwankendamme komen het minste meldingen, namelijk 18.”

Losliggende tegels

Uit een analyse van de cijfers blijkt dat een vierde van de meldingen (842) meldingen over het groen gaan (overhangende takken, afgevallen takken, groen na storm, bezorgdheid over gezondheid van een boom, …), 656 meldingen betreffen het wegdek (losliggende tegels, ...bvb). 

“De recente opvolgingstool laat ons zien waar de meeste klachten over gaan en waar ze het meest voorkomen (kaart), op deze manier kunnen we het beleid hier aan aanpassen alsook beter de investeringen plannen en het onderhoud.  De meldingen worden normaal binnen de maand verwerkt en beantwoord (98 procent). Het gaat dus om ongeveer 500 meldingen per maand.  Niet alle meldingen kunnen meteen aangepakt worden, soms zitten er ook wensen bij die niet meteen mogelijk zijn. Waar we kunnen, lossen we meteen op.