Stad Brugge voert non-discriminatieclausule in

29
mrt
2021

Vanaf 1 mei komt er in alle stedelijke werkings- en projecttoelagen en vrijwilligerscontracten een non-discriminatieclausule.

Concreet wordt geen enkele vorm van discriminatie op grond van (sociale) afkomst, burgerlijke staat, fysieke of genetische kenmerken, geboorte, geloof en levensbeschouwing, geslacht, gezondheidstoestand, handicap, huidskleur, leeftijd, nationale of etnische afstamming, nationaliteit, politieke overtuiging, seksuele oriëntatie, taal, vermogen, zogenaamd ras, syndicale overtuiging toegestaan.

“We geven hiermee een duidelijk signaal dat discriminatie niet wordt getolereerd in onze samenwerkingsverbanden met externe partners. Dit is een uitvoering van een concreet punt uit het Brugs beleidsprogramma”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “De non-discriminatieclausule wordt al toegepast bij stedelijke overheidsopdrachten en zal in de toekomst ook in het arbeidsreglement worden opgenomen.”

Iedereen gelijk

Een juridische basis voor een non-discriminatiebeleid is de antidiscriminatiewet van 2007. Het stadsbestuur maakt ook de koppeling met het recentelijk goedgekeurd stedelijk antiracismeplan.

“Het tegengaan van discriminatie via een instrument als de non-discriminatieclausule kadert in een breder diversiteitsbeleid”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Dit beleid zorgt ervoor dat niemand zich anders hoeft voor te doen dan hij of zij is en dat er ruimte is om ‘anders’ te zijn.

Iedereen moet gelijke kansen krijgen en toegang hebben tot sociale participatie via bijvoorbeeld deelname aan vrijetijdsactiviteiten, een lidmaatschap bij een bepaalde vereniging, een engagement via vrijwilligerswerk,… “

Bij overtreding inhouden of terugvorderen subsidie mogelijk

Alle organisaties die een toelage ontvangen van Stad Brugge zullen deze non-discriminatieclausule moeten uitdragen en handhaven. “We voorzien daarvoor verschillende communicatiematerialen ter ondersteuning. Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kunnen we rekening houdend met alle elementen maatregelen nemen. Indien nodig kunnen we overgaan tot het inhouden of terugvorderen van de toelage”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Het stadsbestuur vraagt zijn vertegenwoordigers in diverse organisaties (Mintus, welzijnsorganisaties, sociale huisvestingsmaatschappijen, e.a.) ook daar een dergelijke non-discriminatieclausule in te voeren.