Stad Brugge wordt partner van de European Disability Card

22
jun
2022

Stad Brugge schrijft zich in als partner van de European Disability Card (EDC). De EDC is een officiële kaart die de inclusie van personen met een handicap in cultuur, sport, mobiliteit en vrijetijdsbesteding bevordert. Ze dient als bewijs van de erkenning als persoon met een handicap. Met de kaart kunnen personen met een handicap bijvoorbeeld kortingen krijgen of beroep doen op rolstoeltoegankelijke plaatsen, een audiogids of een visiogids.

De Stad wil de gelijke toegang tot sport, cultuur en vrijetijd voor personen met een handicap bevorderen. Brugge denkt hierbij aan een bezoek aan het theater, een museum of zwembad. Dit is zeker niet altijd voor iedereen evident. Stad Brugge wil hiermee een voorbeeldrol opnemen. Musea Brugge is al enkele jaren partner. Nu stappen ook anderen mee in dit verhaal.

De kaart zal vanaf nu ook gebruikt kunnen worden bij de Stadsschouwburg, de zwembaden Interbad en Jan Guilini, de initiatieven vanuit de Sportdienst en Jeugddienst van Stad Brugge.

De European Disability Card is strikt persoonlijk. De kaart wordt uitgegeven door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Je kan deze aanvragen als je erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH of door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD Sociale Zekerheid).

Audiogids, rolstoeltoegankelijke plaatsen, kortingen, ...

Met de kaart kun je aantonen of bewijzen dat je een handicap hebt. Je kunt hiermee een beroep doen op een aantal diensten. Bij mensen met een onzichtbare handicap wordt de kaart ook gebruikt om te communiceren dat men een handicap ervaart. De kaart heeft in die zin dus ook een ruimere functie.

Stad Brugge kiest ervoor om steeds een persoonlijke begeleider gratis mee te laten gaan als dit nodig is om te kunnen genieten van een volwaardige vrijetijdsbeleving. Hiernaast zijn er specifieke maatregelen per locatie om de toegang en de beleving voor personen met een handicap te verbeteren. Dit kan gaan van een audiogids of visiogids tot rolstoeltoegankelijke plaatsen. Vaak wordt hier bijkomend nog een korting of voordeel aan gekoppeld. 

Een overzicht van alle vrijetijdsspelers die werken met de European Disability Card in Brugge is hier te vinden.

Hoe vraag je de Europese handicapkaart aan?

 • Ben je erkend door het VAPH? Vraag je kaart digitaal aan via het digitale loket mijnvaph.be.
 • Ben je erkend door het VAPH, maar heb je geen toegang tot het internet of een e-ID kaartlezer? Contacteer het provinciaal kantoor van het VAPH Brugge.
  Jacob Van Maerlantgebouw
  Koning Albert I-laan 1 / 2 bus 55
  8200 Brugge
  02 249 30 00
  brugge@vaph.be

Je kan ook terecht bij de lokale buurtcentra als je een afspraak maakt. Ook sommige ziekenfondsen kunnen je assisteren bij de aanvraag.

De totale verwerkingstijd, van VAPH-aanvraag tot het afleveren van de kaart, neemt in totaal een 30-tal dagen in beslag. De aanvraag wordt, na het VAPH, ook nog verder gecontroleerd door de FOD Sociale Zekerheid en vervolgens verwerkt door het bedrijf dat de kaarten maakt.

Meer info op www.brugge.be/eudisabilitycard