Stad Brugge zet in op duurzaam kantoormateriaal

29
jan
2021

Begin dit jaar sloot Stad Brugge een raamovereenkomst voor duurzaam kantoormateriaal af met de firma Staples. Gezien de stad veel belang hecht aan duurzaamheid en de SDG doelstellingen (=Sustainable Development Goals), werd deze raamovereenkomst op verregaande manier verduurzaamd.

Stad Brugge wenst optimaal schaalvoordeel te bekomen en maximaal te kiezen voor een duurzaam aanbod en een groene logistiek. Zo sluit dit contract aan bij het aankoopbeleid van de Stad die inzet op efficiëntie en duurzaamheid.

Doordat Stad Brugge fungeert als aankoopcentrale, hebben het OCMW en enkele andere gemeenten uit de Brugse regio ook de mogelijkheid om kantoormateriaal aan te kopen via dit contract. Zo dient niet elk bestuur een eigen overheidsopdracht uit te schrijven en heeft het contract direct ook een grotere duurzaamheidsimpact.

Om het contract te verduurzamen, werd vooreerst de interne werking onder de loep genomen.

Systeem van voorraadkasten

Leveringen van kantoormateriaal veroorzaken gewoonlijk veel transport, ook in de binnenstad. Om het aantal transportbewegingen te verminderen, wordt enerzijds een systeem van voorraadkasten geïmplementeerd en anderzijds wordt ingezet op een wekelijkse belevering in een centraal magazijn aan de rand van de stad. Zo zorgen we dus voor heel wat minder transport in de binnenstad. Ook met betrekking tot het wagenpark van de leverancier zelf, wordt ingezet op het reduceren van de CO²-uitstoot.

Tenslotte wordt maximaal gekozen voor milieuvriendelijke, duurzame producten

Door deze partnerschap met leverancier Staples en door in te zetten op een mentaliteits- en gedragsverandering binnen de organisatie van de stad zelf, kunnen we met dit contract en haar duurzaamheidsdoelstellingen een optimaal resultaat teweeg brengen.