Stad Brugge zet steviger in op een lokaal aankoopbeleid

6
okt
2021

Overheidsopdrachten bepalen een groot deel van de uitgaven van elk openbaar bestuur en kunnen dan ook gebruikt worden als hefboom om bepaalde beleidsdoelstellingen te bereiken. Om de lokale economie te ondersteunen in deze moeilijke (corona)periode, besliste Stad Brugge nu om verder in te zetten op de versterking en professionalisering van haar aankoopbeleid. De focus ligt hierbij op de bevordering van de deelname van lokale KMO’s aan overheidsopdrachten.

Voor overheidsopdrachten is Stad Brugge gebonden aan de regelgeving. “Toch is het van belang dat we kijken of een opdracht toegankelijker kan worden gemaakt voor lokale ondernemingen”, zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem. “Bepaalde lokale handelaren kennen de weg niet of vinden het een administratieve lompslomp. Daarom hebben we een actieplan opgesteld die de toegankelijkheid van overheidsopdrachten voor lokale KMO’s moet helpen verhogen. We vragen aan de aankopers binnen de stad om bij al hun aankopen maximaal rekening te houden met lokale handelaars.”

Daarnaast ontwikkelt de Stad een website Stadsleverancier waarop bedrijven zich online kunnen registreren om in aanmerking te komen voor deelname aan toekomstige niet-gepubliceerde overheidsopdrachten. Op deze manier kunnen bedrijven eenvoudig via de site aangeven dat ze met de Stad wensen samen te werken en wat zij precies aanbieden. Medewerkers van de Stad kunnen zo snel een actuele database van bedrijven terugvinden en aanschrijven in functie van de aankoop.

Organisatie infosessies

Bovendien zullen alle opdrachten die via e-procurement gepubliceerd werden, ook via de stadswebsite bekend gemaakt worden, om zo de visibiliteit en toegankelijkheid te verhogen. Burgemeester Dirk De fauw: “Hier wordt ook meer informatie ter beschikking gesteld over de werking van e-procurement, handleidingen en tips om de bedrijven op weg te helpen.

Ook zal de Stad infosessies organiseren bij grotere overheidsopdrachten waarbij handelaars de mogelijkheid hebben om hun vragen te stellen aan de betrokken ambtenaren. Met ons nieuw lokaal aankoopbeleid komen we tegemoet aan meerdere vragen die leven bij onze lokale KMO’s, maar ook in onze gemeenteraad. Zo bepleitte ook raadslid Alexander De Vos dit in het voorjaar in onze raad.”

“De handelaars worden dus warm gemaakt om mee leveren of diensten te leveren aan de overheid, in casu Stad Brugge. De Stad investeert 365 miljoen euro, maar neemt ook veel goederen af via dagelijkse bestellingen via onderhandelingsprocedures, bestelbons en raamcontracten.   Bedoeling is dat lokale handelaars en leveranciers van goederen en diensten ook aan onze eigen stad leveren en daar goesting in krijgen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

 

Ten slotte wenst de Stad de middenstandsorganisaties aan te moedigen om hun leden te motiveren ook aan de lokale overheden te leveren en daartoe deel te nemen aan de uitgeschreven overheidsopdrachten.