Stad Brugge zoekt uitbaters voor pop-up zomerbars

20
apr
2021

Stad Brugge is op zoek naar uitbaters voor pop-up bars voor deze zomer. Een pop-up zomerbar met terras is een tijdelijke horecagelegenheid die op een originele en innovatieve manier wordt georganiseerd. De pop-up terrassen moeten staan voor gezelligheid, sfeer en zijn een ontmoetingsplaats voor jong en oud, om in een gezellige en ontspannen sfeer bij te praten en te genieten van een drankje en een hapje in openlucht.

Er is een aanbod van drie percelen, deze worden toegekend per locatie. Het gaat om weloverwogen locaties met weinig of geen andere horeca in de buurt.

  • Perceel: Koningin Astridpark (naast Magdalenakerk/speelplein) in het centrum
  • Perceel: groenzone naast Hoge Katelijnebrug in Assebroek
  • Perceel: De Grendel zijnde groenzone aan het administratieve centrum in Koolkerke/Sint Jozef

Geïnteresseerden kunnen een offerte indienen voor een, twee of drie percelen. Het maximaal te gunnen percelen aan een en dezelfde inschrijver zal evenwel beperkt worden tot één.

Wanneer men inschrijft voor meerdere percelen, dan kan men in de offerte

aangeven welk perceel de voorkeur wegdraagt.

1 juni t.e.m. 30 september

De uitbating van de concessie kan, onder voorbehoud, verlengd worden met de zomerperiode 2022 en 2023 (telkens van 1 juni t.e.m. 30 september, op- en afbouwperiode inbegrepen).

Er wordt een concessievergoeding aangerekend voor het ter beschikking stellen van het openbaar domein.

Voorstellen zijn welkom tot ten laatste vrijdag 7 mei 2021 om 12 uur. Dit kan via mail naar vrijetijd.vergunningen@brugge.be en in CC aan iris.vandromme@brugge.be

Het volledige bestek met alle informatie en de plannen met de locaties zijn terug te vinden op www.brugge.be/bestekuitbatingpopupzomerbars .

Weloverwogen locaties met weinig of geen horeca in nabijheid

Op de oproep kwamen wat kritische reacties. “Het gaat om drie weloverwogen locaties met weinig of geen horeca in de onmiddellijke nabijheid”, verduidelijkt burgemeester Dirk De fauw.
“We ontvingen vaak vragen van ouders en grootouders waarom er bij het speelplein in het Astridpark niets voorzien is om een ijsje of een koffie te kopen. Daarom kozen we die locatie voor een pop-up zomerbar. Wat de tweede locatie betreft: aan de Katelijnebrug realiseerden we recent een nieuw park.

Een pop-up bar kan daar zorgen voor meer sociale controle, een uitdrukkelijke vraag van de Politie. Dit is goed voor de veiligheid en vermindert ook het risico op sluikstorten. Aan hoeve De Grendel in Koolkerke, de derde locatie, is er in de ruime omgeving geen horeca. Bewoners waren er al langer vragende partij om ook daar ook een aanbod te krijgen.”

“Voor de uitbating van de pop-ups op de Zeedijk van Zeebrugge stellen we vast dat het gaat om mensen die ervaring hebben in de horeca. We gaan ervan uit dat dit voor deze drie nieuwe locaties ook het geval zal zijn. Zij hebben immers ervaring en dat strekt tot aanbeveling.
Horeca-uitbaters die geen terras hebben, kunnen zich ook kandidaat stellen. Ook hier kregen we al meerdere opmerkingen van horeca-uitbaters die het niet “eerlijk” vinden dat zij die nu geen terras hebben, nog niet mogen opengaan.”

Niet gratis

Voor alle duidelijkheid: deze pop-up plaatsen zijn niet gratis. Voor het Astridpark is de minimum instelprijs 5.000 euro en voor de twee andere plaatsen minimum 2.500 euro. 

Uiteraard zullen de toekomstige uitbaters van deze pop-upbars zich ook moeten houden aan de geldende coronamaatregelen.

Steun aan de horeca

“We willen graag nog benadrukken dat deze pop-upbars geen oneerlijke concurrentie vormen voor de bestaande horecazaken. Op deze locaties zijn er weinig of geen cafés of restaurants in de directe nabijheid. We beseffen maar al te goed hoe moeilijk deze sector het nu te verduren heeft. Daarom bieden we als stadsbestuur verschillende steunmaatregelen aan om deze zwaar getroffen sector te helpen.

Zo schelden we de terrastaks kwijt tot 1 oktober om de exploitanten extra financiële ademruimte te bieden en geven we hen de mogelijkheid om hun terrassen uit te breiden. Daarnaast ondernemen we diverse acties om de horecasector te ondersteunen.

Dit gaat onder meer over de terugbetaling van loopbaanbegeleiding voor getroffen werknemers in de horeca, diverse promotionele acties (via reclamecampagnes, cadeaubonbrugge.be, toeristische campagnes, het in de kijker zetten van het take-away aanbod). Bovendien werken we aan een plan om Brugge op lange termijn als gastronomische stad op de kaart te zetten”, aldus schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys.