Stad huurt extra locatie voor uitbreiding Academie

25
jun
2018

Aan de gemeenteraad van dinsdag 26 juni 2018 wordt het dossier voorgelegd voor de goedkeuring van de overeenkomst tussen de N.V. Katelijne en Stad Brugge voor de huur van een aantal lokalen, kerk en binnentuin op de gelijkvloerse verdieping van het Redemptoristinnenklooster (Katelijnestraat 105).

De huurovereenkomst zal 25 jaar lopen.  Het hoofdgebouw van de Academie huisvest vandaag drie scholen: de Academie DKO, de kunsthumaniora en SNT.
Een exponentiële groei aan leerlingen en cursisten over de jaren heen, leidt er toe dat de school vandaag overvol zit.
Alle lokalen van de site worden gebruikt door minstens twee, dikwijls drie scholen met elk een verschillende invulling. Door het gebrek aan ruimte is men eerder beperkt in de creatie.

Schepen van onderwijs Pablo Annys: “300 jaar geleden waren er in de Academie enkel ateliers voor schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur en tekenen. De gebruikte werkmaterialen waren basic: een borstel, een hamer en een beitel. Er was een beperkte groep leerlingen. Vandaag is er een veelheid aan disciplines en tools in een Academie. Een uitbreiding drong zich dus op.” 

Vlottere werking verschillende disciplines

 

Door de verbouwing van het klooster en de kerk van de zusters redemptoristinnen (de rode nonnen) is er nu de mogelijkheid om de kerk en een groot deel van de begane grond te huren voor ateliers. Dit biedt volgens Burgemeester Renaat Landuyt heel wat voordelen: “We lossen hiermee niet alleen het plaatsgebrek op. We zorgen er ook voor dat werking van de verschillende disciplines vlotter kan verlopen. Een vaste locatie zorgt voor professionalisering, wat de uitstraling van de Brugse Academie ten goede komt.

Een uitbreiding van de huidige locatie in de Katelijnestraat maakt het mogelijk om de meeste ateliers van de Academie DKO te centraliseren, de ateliers te verbeteren en de synergie tussen de Kunsthumaniora en de Academie DKO te versterken.” 

Voordelige huurprijs

 

De jaarlijkse huurprijs bedraagt 78.715 euro (geïndexeerd). Schepen van Financiën Boudewijn Laloo: “Over de huurprijs hebben we intensief onderhandeld. De Burgemeester startte de onderhandelingen op. Finaal heb ik de prijs kunnen drukken waardoor het bedrag dat we uiteindelijk betalen ruim 35 procent lager ligt dan het gevraagde bedrag bij de start van de onderhandelingen.
Als stadsbestuur investeren we graag in onderwijs, maar zoals het een goede huisvader betaamt letten we ook steeds goed op de portemonnee.” 

De ingebruikname zal gefaseerd verlopen. In eerste fase zal in de loop van volgend schooljaar de gelijkvloerse ruimte van het klooster in gebruik worden genomen. Na een omgevingsvergunning komt in latere fase ook de kerk zelf aan de beurt.

Deel deze pagina