Stadsbestuur bezoekt 24 wijken: Buurt aan de beurt

27
feb
2019

Vanaf zondag 24 maart trekt het nieuwe stadsbestuur de Brugse wijken in. Burgemeester Dirk De fauw en alle schepenen willen graag met alle Bruggelingen kennismaken en een nauwe band met hen opbouwen. 

Onder de naam 'Buurt aan de beurt' vinden liefst 24 buurtbezoeken plaats.

Het stadsbestuur wil hiermee niet alleen zichzelf en het nieuwe beleidsprogramma voorstellen, maar vooral luisteren naar de ideeën, suggesties en bezorgdheden van de Bruggeling. 

Hij of zij kent immers zijn buurt als de beste. Hierna worden deze voorstellen onderzocht en zal verder bekeken worden wat gerealiseerd of meegenomen kan worden in de toekomstplannen van de stad. Over dit alles wil de Stad Brugge in alle transparantie terugkoppelen.

Kennis maken met projecten en diensten van Stad

De Bruggeling kan tijdens ‘Buurt aan de beurt’ kennismaken met verschillende diensten van Stad Brugge en krijgt meer informatie over lopende projecten en acties in de buurt en in de stad. Men verneemt waar men terecht kan met ideeën, suggesties en bemerkingen.
Het stadsbestuur biedt er een drankje aan.

Ook aan kinderen en jongeren wordt gedacht, want Brugge is een kind- en jeugdvriendelijke stad. Tijdens elk buurtmoment kunnen ze onder begeleiding van de jeugddienst hun ideeën voor de buurt en de stad meegeven.

Burgemeester Dirk De fauw: “We willen de band met de Bruggeling aanhalen. Onze inwoners zijn zeer fier op hun stad, dat blijkt uit de stadsmonitor van 2018 waarbij 84 procent van hen dit aangeeft. Het vertrouwen in het stadsbestuur daarentegen bedroeg in 2018 maar 27 procent. Ik vind het essentieel om dit vertrouwen op te krikken."

Data en locaties

kaart buurt aan de beurt

Voor het specifieke bezoek aan de eigen buurt krijgen alle Bruggelingen nog een uitnodiging in de brievenbus.

Daarnaast krijgt het project ‘buurt aan de beurt’ ook een vaste plaats in het stadsmagazine van de Stad. In elke editie wordt een buurt uitgelicht met een interview van een buurtbewoner, gekoppeld aan nuttige buurtweetjes en enkele interessante cijfers. De Bruggeling kan dit in zijn of haar brievenbus ontdekken vanaf half maart. In de maart-editie is Dudzele de eerste buurt die aan de beurt komt. Ook via de website en de sociale mediakanalen van Stad Brugge komen de inwoners alles te weten over de Brugse buurten.

Na het laatste buurtbezoek op zondag 7 juli zullen de verschillende communicatiekanalen van de stad er crossmediaal voor zorgen dat de buurten blijvend onder de aandacht worden gebracht. Dit toont aan dat ‘buurt aan de beurt’ voor het bestuur een blijvend engagement is en een speerpunt van het beleid vormt.

Deel deze pagina