Stadsfietsroute

Brugge wil in de toekomst blijven groeien als fietsstad. Daarvoor is echter een opwaardering van het fietsnetwerk nodig. De fietspaden zijn vandaag vaak te smal voor het stijgend aantal fietsers en de fietsinfrastructuur zit dikwijls op haar limiet.

Het college van burgemeester en schepenen verleende zijn goedkeuring voor de ontwikkeling van het concept van een stadsfietsroute door het internationaal consortium Copenhagenize DesignCo, West 8 en Vectris in het kader van het Europese project Handshake.

Bekijk hier alvast de brochure

Met dit concept en het toekomstplan ‘stadsfietsroute’ kiest Stad Brugge voor een fietsinfrastructuur op maat van de Bruggelingen en hun stad, de Brugse werknemers en scholieren. We spreken niet meer over een fietsring, maar bewust over een stadsfietsroute. Een fietsring volgt de autologica en roept een beeld op van een stenen vlakte waar doorstroming en snelheid primeren. Dit zou een gemiste kans zijn. Brugge heeft immers een uniek DNA dat niet enkel gerespecteerd moet worden, maar dat ook versterkt kan worden door de fietsers.

De rand van het Brugse ei

De visie van een stadsfietsroute reikt bouwstenen aan voor de ontwikkeling van de FR30 die geënt zal worden op de rand van het Brugse ei. Daar zijn de uitdagingen het grootst. Aan de oostzijde van de Brugse binnenstad, kant Sint-Kruis/Assebroek, wordt geopteerd voor een ladderstructuur, een dubbele structuur langs de ringvaart met verknoping aan de historische stadspoorten.

Aan de kant van de binnenstad lanceren we het idee om de vestingstraten als Boninvest en Gentpoortvest te transformeren in fietsstraten. Deze ingreep biedt een oplossing voor de actuele ondermaatse fietsinfrastructuur, respecteert ook de vesten en haar gebruikers (vb. voetgangers en joggers).

Aan de kant van de R30 zou dan een functioneel dubbelrichtingsfietspad kunnen komen. Dit vraagt nog nader onderzoek.  Zo werd de oefening gemaakt voor de volledige FR30. Aan de westzijde wordt de capaciteitsuitbreiding gezocht in het toepassen van fietsstraten, namelijk de vestingstraten Guido Gezellelaan en Hendrik Consciencelaan. Hierdoor kunnen de te smalle fietspaden vergroend worden en bij de groene vesten worden ingelijfd.

Koppeling met toekomstige fietssnelwegen

Aan de noordzijde van de Brugse binnenstad wordt geopteerd om de FR30 te enten op de vesten (Houtkaai – Kolenkaai - …).

Aan de zuidzijde wordt dan weer een belangrijke rol toegedicht aan de koppeling van de FR30 met de toekomstige fietssnelwegen F6 (Gent) en F32 (Torhout) in de stationsomgeving.

Het concept is het resultaat van een intense dialoog tussen Bruggelingen en fietsexperts uit binnen- en buitenland. In de komende maanden wordt het concept van de stadsfietsroute verder uitgewerkt en maken we een eerste planning op.

De FR30 zal immers niet van vandaag op morgen gerealiseerd kunnen worden. Met het wijkmobiliteitsplan Christus-Koning zetten we al de eerste stappen. Met de aanpak van de zwarte punten op de R30 aan het station willen we een van de belangrijkste Brugse verkeersknopen ontwarren en Brugge een nieuw visitekaartje geven.

Contactinformatie