Stadslandbouw Koolkerke

De Provincie West-Vlaanderen en de Stad Brugge willen in het Fort van Beieren te Koolkerke een nieuw duurzaam lokaal voedselproject rond stadslandbouw opstarten.

 

Stadslandbouw


De inspiratie voor het project komt uit het goedgekeurde beheerplan en de  bestaande ‘Community Supported Agriculture-projecten’ (CSA-projecten). Neem voor meer info gerust een kijkje op www.csa-netwerk.be of bekijk dit filmpje.

Een sterke gemeenschap van diverse deelnemers zijn nauw betrokken bij deze manier van landbouw voeren. De deelnemers kunnen zelf verantwoordelijkheden opnemen, denk bijvoorbeeld aan de pluk en de oogst van gewassen. Dankzij stadslandbouw leren de buurtbewoners en de deelnemers de inzet en de meerwaarde van de lokale landbouwers beter appreciëren.

Schepen Pablo Annys “In ons beleidsplan hebben we de nadruk gelegd op de versterking van de structuur van Brugge als gezonde gemeente. Dit slaat op alle beleidsdomeinen en dit kan dus gaan van het aanleggen van spelprikkels in de stad tot het stimuleren van buurtcontacten. Ook het aanmoedigen van stadslandbouw behoort tot deze doelstelling. Ik ben dan ook blij met deze samenwerking tussen Provincie West-Vlaanderen en Stad Brugge.”

Ambities

Stad Brugge en de provincie West-Vlaanderen willen met het project verder invulling geven aan de ontwikkeling van het provinciedomein en er het verhaal van de korte keten aan koppelen. Door deze vorm van stadslandbouw te organiseren, bieden we ook betere kansen aan jonge starters die hun brood in de landbouw willen verdienen.

Stad Brugge kan via dit project haar duurzame Brugse Voedselstrategie verder vorm geven. Die strategie draait rond zes thema’s: korte keten, stadslandbouw, stadstuinieren, voedselverlies, Fair Trade en educatie.

Schepen Minou Esquenet “De komst van een Community Supported Agriculture (CSA) in Fort van Beieren is een belangrijke stap in onze Brugse voedselstrategie. Het is namelijk de eerste CSA op het grondgebied van Brugge. De werkgroep stadslandbouw van de Stad en het Brugs Food Lab hebben hun expertise ingezet om deze CSA te kunnen realiseren. De samenwerkingsovereenkomst met de Provincie geeft ons de kans om samen met de buurt en alle Bruggelingen mee te werken aan de productie van gezond, eerlijk en duurzaam voedsel. Stadslandbouw bouwt een brug tussen de landbouwer met de buurt. Een mooi voorbeeld van hoe eerlijk geproduceerd voedsel mensen kan verbinden. Deze eerste CSA is een belangrijke opstap naar nog meer initiatieven rond stadslandbouw in Brugge.”

Timing project


De effectieve start van het project is voorzien voor het voorjaar van 2022.

In een eerste fase organiseerden de Stad en de Provincie in de maand juni een inspraakronde voor de buurtbewoners.

Tijdens de zomerperiode wordt de input uit de inspraakronde verwerkt en besproken met het beleid begin september 2021. Naast de inhoudelijke verwerking van de input wordt ook het toekomstig communicatietraject verder uitgewerkt.

In een tweede fase, na de zomer, volgt na akkoord van het beleid een open oproep naar kandidaten voor de invulling van de aangeboden grond en de voorzieningen.

Gedeputeerde Bart Naeyaert “Binnen de Provincie West-Vlaanderen zijn er reeds verschillende projecten volgens het CSA-model actief. In de noordelijke rand van Brugge, met uitzondering van deze in Knokke-Heist die echter functioneel is voor Knokke-Heist zelf, is dergelijk project er nog niet. We willen vanuit het provinciedomein Fort van Beieren een kans bieden aan nieuwe of bestaande boeren om dergelijk soort nieuw project gericht op korte keten op te kunnen starten om zo ook de kansen van die vorm van stadsnabije landbouw te valoriseren. Mogelijks zal het aanbod dat we vanuit de Provincie kunnen doen een puzzelstuk zijn binnen een groter verhaal van de ondernemer. Maar mogelijks wel net dat puzzelstuk dat nodig is om de puzzel te kunnen leggen.”

Plannen

We lieten in 2020 een voorbereidend haalbaarheidstraject uitvoeren met enkele partners zoals De Landgenoten, Let Us, CSA-netwerk, Inagro, ILVO, de Oostkustpolder, de Brugse Werkgroep Stadslandbouw en het Brugs Foodlab.

Uit dit traject kwamen volgende percelen naar voren om na de zomer via de open oproep in de markt te zetten om een nieuw duurzaam lokaal voedselproject rond stadsnabije landbouw voor op te zetten.

Deze plannen - die je hieronder kan bekijken - hebben de medewerkers van het projectteam aan de buurtbewoners toegelicht.

We selecteerden twee percelen voor stadslandbouw.

Zone 1: Weide met boomgaard en ommuurde tuin (groen gekleurd gebied op de eerste kaart)

Deze zone omvat een weide met boomgaard. De ruimtelijke voorschriften bepalen dat we dit grasland moeten bewaren. Mogelijke toevoegingen hier zijn bijkomende fruitbomen, grazende dieren en een schuilhok voor de dieren (andere constructies zijn niet toegelaten). Enkel hagen laten we toe als afsluiting. In overleg met de groendienst kan de bestaande ‘kippenstal’ een mogelijke dubbelgebruik kennen.

Leifruitconstructies kunnen eventueel binnen de ommuurde tuin gelegen rechts van de muur. De tuin zelf kan gebruikt worden voor bepaalde passende evenementen zoals oogstfeesten, veldpicknicks en educatieve workshops.

Zone 2: Groententeelt (roze gekleurd gebied op de eerste kaart)

Het perceel in het zuiden aan de Fortbekeweg stellen we ter beschikking om groenten, kleinfruit en bloemen te telen. Ook hier mogen geen vaste constructies worden gebouwd. Tijdelijke plastieken koepelserres en een verplaatsbare container krijgen hier mogelijk wel een  plaats. Net zoals  fietsinfrastructuur en een zeer beperkte parkeermogelijkheid. Deelnemers van het project moeten hun auto zoveel mogelijk aan de ingang van het provinciedomein parkeren.

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe “Het Fort van Beieren kreeg er de laatste jaren heel wat hectaren bij. Net als in onze andere domeinen streven we ook hier naar een gezond evenwicht tussen natuur en beleving. Ook duurzame voedselproductie kan hier een plaats in krijgen. De manier waarop we ons voedsel produceren, wordt immers steeds belangrijker. Lokaal en duurzaam zijn hierbij de codewoorden. Doordat de gebruiker op een CSA-boerderij zelf zijn groenten kan oogsten, verkleinen we de afstand tussen de akker en ons bord. Bovendien stimuleert deze vorm van landbouw de sociale contacten tussen de gebruikers. Voor het zover is, zetten we samen met de stad Brugge een inspraak- en communicatietraject op. Het is belangrijk dat de buurtbewoners hun inbreng hebben in dit verhaal.”

Infonamiddag

Op woensdag 9 juni 2021 van 16u tot 19u organiseerden Stad Brugge en de provincie West-Vlaanderen een infonamiddag in het provinciedomein Fort van Beieren. Geïnteresseerden kregen ter plaatse meer informatie over deze plannen.

Indienen suggesties, opmerkingen, vragen.

De buurt kreeg tot 25 juni de kans om opmerkingen, suggesties, vragen te bezorgen aan het projectteam. We ontvingen veel inzichten, appreciaties, suggesties, knelpunten en bedenkingen.

In oktober vond een gericht overleg plaats met de inwoners van de Fortbekeweg.

We nemen nu even de tijd om alle input te verwerken. Naast de inhoudelijke verwerking, werken we ook verder aan een communicatietraject voor de buurt.