Stadslocaties en 'blokkerken' om te studeren opengesteld

26
mei
2021

De impact van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen hebben de studenten het afgelopen jaar flink geraakt: online lessen, gesloten horeca, geen evenementen, weinig mogelijkheden om medestudenten echt te leren kennen.

Schepen van Studentenstad en Jeugd Mathijs Goderis legt uit: “Het waren vaak eenzame weken voor onze jongeren. Maar Brugge Studentenstad kon in dit moeilijke jaar gelukkig ook op een veilige manier studenten samen brengen: we hebben extra ingezet op locaties waar samen gestudeerd kon worden en dit werd en wordt erg geapprecieerd. We maakten van de nood een deugd door stadsgebouwen die normaal voor evenementen gebruikt worden om te vormen tot studeerlocaties.”

“Als schepen van Jeugd kreeg ik heel wat vragen van jongeren en jeugdbewegingen om zelf initiatieven op poten te zetten om samen te kunnen studeren. De huidige voorwaarden voor het organiseren van stille studeerplekken zijn zeer streng en maken het quasi onmogelijk om het zelf te organiseren. We hebben aangedrongen bij de minister om dit te versoepelen maar ondertussen proberen we de nood in te vullen door vanuit de stad zoveel mogelijk locaties aan te bieden.”

Zo konden studenten het afgelopen jaar terecht in de stadshallen, de MaZ en wijkcentrum Xaverianen. Met dit initiatief hebben we vele studenten bereikt.

Grote opkomst

Van 18 mei tot 30 juni vorig jaar, waren er 2.559 reservaties om te studeren in de stadshallen. The Student Village was toen enkel open voor kwetsbare studenten van de Brugse campussen van Howest, VIVES en KUL. In de stadshallen waren alle studenten welkom, zowel middelbare scholieren als Brugse jongeren die buiten Brugge studeren.

Van de kerstvakantie tot eind januari dit jaar werd er 3.523 keer geblokt in één van deze locaties: Garemijnzaal, The Student Village, Xaverianen en MaZ.

De top 5 van onderwijsinstellingen waarvan studenten gebruik maakten van onze studeerlocaties zijn: UGent, Artevelde Hogeschool, KUL, Howest en HoGent.

Online reserveren

Studenten die op zoek zijn naar een studieplaats kunnen online reserveren via de website van Brugge Studentenstad (www.bruggestudentenstad.be/nl/studeer-locaties  ).
Tot en met 2 juni kunnen de studenten nog gebruik maken van de stadshallen. Daarna kunnen ze nog steeds terecht in

  • The Student Village
  • de leeszaal van bibliotheek Biekorf
  • kerk Sint-Katarina in Assebroek
  • kerk Sint-Jakobs in het centrum
  • Sint-Donaaskerk in Zeebrugge

De Sint-Donaaskerk in Zeebrugge is een nieuwe locatie waarmee we tegemoet komen aan de noden van studenten die in Brugge-Noord wonen. Ik ben tevreden dat we hiervoor de handen in elkaar geslagen hebben met het Bisdom en wil dan ook nog eens alle vrijwilligers en organisatoren bedanken die hier aan hebben meegewerkt.”