Stadsorganisatie: nieuwe cluster Cultuur van start

7
mrt
2016

De nieuwe organisatiestructuur van de Stad Brugge krijgt steeds meer vorm. Stadsdiensten met een gelijkaardige dienstverlening worden gebundeld in clusters. Deze clustering bevordert de samenwerking en zorgt voor een efficiëntere dienstverlening voor de Bruggeling.

Sinds kort is de nieuwe cluster Cultuur gevormd.
Die omvat:

 • Cultuurcentrum Brugge
 • Cultuurbeleidscoördinator Steven Slos
 • Musea Brugge
 • Vzw Brugge Plus
 • Openbare Bibliotheek Brugge
 • Stadsarchief Brugge

Een eerste belangrijke stap is de integratie van de taken van de dienst Cultuur binnen enkele andere diensten, waaronder Cultuurcentrum Brugge, Brugge Plus vzw en de stedelijke dienst Vergunningen. De medewerkers van de dienst Cultuur worden verdeeld onder deze diensten en voeren vandaaruit hun taken verder uit.

Schepen Mieke Hoste: “De grote spelers bepalen het cultuurbeleid, maar uiteraard telt Brugge ook honderden socio-culturele verenigingen die hun stempel drukken op onze stad. Als schepen concentreer ik mij graag op de ondersteuning van al deze verenigingen: amateurkunsten aanzwengelen is voor mij een prioriteit, want uiteindelijk zijn alle grote kunstenaars ooit gestart als amateur. In de nieuwe cluster Cultuur zal het Cultuurcentrum nu een baken worden van de amateurkunsten in Brugge.”

Het Cultuurcentrum zal zich op de volgende taken van de voormalige dienst Cultuur concentreren:

 • De projecten Week van de amateurkunsten, Fotonale Brugge, Daverend/Unplugged, Kunstsalon Sant, Input Output, Cartoonale Brugge
 • Evenementen in het kader van de Brugse beiaard
 • Beheer zalen met theatertechnieken
 • De werking van de cultuurcoach (trajectbegeleiding en het behandelen van vragen van derden over cultuurbeleving in Brugge)
 • Nieuwe projecten rond amateurkunsten

Binnen de nieuwe cluster Cultuur wordt ook de werking van Brugge Plus vzw versterkt. Brugge Plus organiseert nu al een hele reeks evenementen, onder meer Wintervonken, Cirque Plus, Kookeet … Voortaan neemt de vzw ook de organisatie van de Gouden Boomstoet, de Cultuurmarkt, het Koorfestival en de Guido Gezelleprijs over van de dienst Cultuur. Brugge Plus beschikt over een pak knowhow als het op organiseren aankomt en maakt van elk evenement een succes.

Cultuurbeleidscoördinator Steven Slos heeft als taak om in naam en in opdracht van het stadsbestuur het hele cultuurgebeuren in Brugge te coördineren. Dat geldt dus niet alleen voor de stadsdiensten binnen de cluster Cultuur, maar voor de volledige Brugse cultuursector (Concertgebouw, Cactus, De Werf…).

De cultuurbeleidscoördinator neemt nu de ondersteuning van de cultuurraad en de subsidies aan sociaal-culturele verenigingen over van de dienst Cultuur.

De dienst Organiseren behelst vanaf nu de uitleendienst, het kostuumatelier en de verhuur van zalen zonder theatertechnieken. Deze dienst neemt ook de coördinatie van een aantal projecten over: Heilig Bloedprocessie, Klinkende Kroegen en de openluchtconcerten van de Brugse harmonieën.

Concreet

 • Vanaf 14 maart verhuizen de medewerkers van de oude dienst Cultuur van AC het Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge naar Cultuurcentrum Brugge, Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge. Voortaan zijn zij dus ook te bereiken op cultuurcentrum@brugge.be en t 050 44 30 60.

 • Vanaf 14 maart kun je voor alle informatie over subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen ook terecht in de Sint-Jakobsstraat 20. Je kunt ook contact opnemen via cultuurcoach@brugge.be of 050 44 82 73.