Stadsvaart: nieuwe Steenbruggebrug moet mobiliteitsknelpunt oplossen

22
Dec
2017

De verouderde Steenbruggebrug over het kanaal Gent-Oostende wordt vervangen door een vaste, hoge brug voor het wegverkeer en een beweegbare, vlakke fietsers- en voetgangersbrug. Zowel voor het scheepvaartverkeer als het wegverkeer wordt dit een grote verbetering. Het is een belangrijke stap om de regio rond Brugge mobieler te maken.

Met het project Stadsvaart zoekt waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV uit hoe de scheepvaart rond Brugge en Oostkamp beter kan samengaan met vlot wegverkeer, doordachte stadsontwikkeling en respect voor het landschap en waardevol erfgoed. Op basis van een uitgebreide en grondige studie kon de Vlaamse Regering de knoop midden november doorhakken: er komen twee nieuwe bruggen aan Steenbrugge.

De hoge, vaste brug moet schepen een veilige doorgang bieden en is toegankelijk voor al het wegverkeer. Daarnaast
komt er voor voetgangers en fietsers een afzonderlijke, beweegbare brug. Zij krijgen dus de keuze: het kanaal oversteken
via de hoge, vaste brug of gebruik maken van de vlakke, beweegbare brug. Om schepen veilig langs de Brugse wateren
te loodsen moet ook de bocht ten noorden van Steenbrugge flauwer gemaakt worden.

Het ontwerp van de brug

Om tot een finaal ontwerp van de nieuwe bruggen te komen, moeten er eerst nog een aantal keuzes gemaakt worden.
Voor het type van de brug zijn er nog verschillende mogelijkheden. Voor de locatie van beide bruggen is er momenteel nog een ruime zoekzone. De hoge, vaste brug komt in elk geval ten noorden van de huidige brug te liggen.
Tijdens de tweede fase van het milieueffectenrapport worden de milieueffecten van de verschillende opties onderzocht.

Ondertussen gaan de ontwerpers aan de slag en wordt alle technische informatie gedetailleerd in kaart gebracht. Het definitief ontwerp zal ten vroegste in 2019 klaar zijn.

Denk met ons mee

In het eerste kwartaal van 2018 organiseert Waterwegen en Zeekanaal NV opnieuw infomarkten en workshops
over het voorkeursalternatief van de brug. Geïnteresseerden krijgen de kans om mee te denken over het ontwerp
van de nieuwe bruggen.
Bewoners van Brugge en Oostkamp krijgen hiervoor later nog een uitnodiging.