Geldmunt- & Noordzandstraat

Wat

De Geldmunstraat, Noordzandstraat en Kopstraat hadden een grondige opfrisbeurt nodig. Daarom voerde Stad Brugge volgende onder- en bovengrondse werken uit:

  • Aanleg nieuwe riolering (gescheiden stelsel);
  • Alle leidingen van de nutsmaatschappijen werden nagezien en aangepast waar nodig;
  • Een gelijkvloerse aanleg van gevel tot gevel met gebruik van granieten kasseien met een vlak maar stroef bovenvlak om zo comfortabel wandelen en fietsen toe te laten.

De heraanleg van de straten werd met deze ‘inrichtingsprincipes’ uitgevoerd:

  • De greppel geeft een suggestieve scheiding aan tussen de rijweg en de voetgangerszone;
  • Er zijn geen parkeerplaatsen, trottoirbanden of verhoogde trottoirs;
  • Verspreid over de ganse lengte van beide straten werden vuilnisbakken, fietsenstallingen, zitelementen en laad- en loszones voorzien;
  • De aansluiting Geldmuntstraat/Sint-Amandsstraat en de aansluiting Noordzandstraat/Dweersstraat/Wulfhagestraat kregen een ander wegdekmateriaal (zandsteen) en werden als rustpunten met zitelementen en een speelelement (hinkelpad) ingericht.

Doel

In het nieuwe concept bij deze heraanleg, dat als pilootproject zou kunnen dienen voor andere winkelstraten in het stadscentrum, worden het comfort en de veiligheid van de voetgangers en
fietsers prioritair gesteld. Deze uitgangspunten komen tot uiting in de aard van de heraanleg en in de materiaalkeuze.


Timing

De heraanleg van de Geldmunt- en Noorzandstraat is afgewerkt sinds oktober 2016.

Deel deze pagina