Herneming gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)

Wat

In het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (kortweg ‘GRUP’) ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge’ wordt bepaald waar in de toekomst ruimte voorzien wordt om te wonen, te werken, voor groen, voor recreatie en voor andere stedelijke activiteiten. In 2011 keurde de Vlaamse regering dit GRUP al goed, maar bepaalde deelgebieden ervan werden door de Raad van State vernietigd. Voor onderstaande acht deelgebieden werd de procedure ‘hernomen’:

1. de herneming van Klein Appelmoes als (bestaand) woongebied en open ruimte gebied
2. de herneming van Lac Van Loppem als woongebied en open ruimte gebied
3. de herneming van Chartreuse als bedrijventerrein
4. de herneming van parkbegraafplaats Blauwe Toren en omgeving
5. de herneming van De Spie als bedrijventerrein De Spie
6. de herneming van Blauwe Toren als bestaand bedrijventerrein
7. de herneming van Blankenbergse Steenweg als bedrijventerrein, locatie voetbalstadion Club Brugge en recreatiegebied met een onteigeningsplan voor de realisatie
8. het bedrijventerrein Sint-Elooi in Zedelgem met een onteigeningsplan voor de realisatie.

Nieuw voetbalstadion en bedrijventerreinen op komst

  • Dit GRUP zal ruimte bieden voor bijkomende bedrijvigheid op verschillende locaties en voor verschillende types bedrijven (Sint-Elooi, De Spie, Sint-Pietersplas-Blankenbergse Steenweg).
  • Op de site Sint-Pietersplas-Blankenbergse Steenweg is ruimte voorzien voor een nieuw voetbalstadion voor Club Brugge, inclusief de noodzakelijke randinfrastructuur.
  • In het deelplan Klein Appelmoes wordt de bestaande woonfunctie bevestigd en ook de aanwezige natuurwaarden worden versterkt.

Doel

De voorlopige vaststelling van dit GRUP is niet alleen belangrijk voor het stadiondossier, maar ook voor de verdere ontwikkeling van de Brugse regio en voor de vooruitgang van heel wat andere belangrijke dossiers.


Timing

De Vlaamse regering stelde het GRUP medio september 2017 definitief vast.

Contactinformatie