Koning Albert I-park

Wat

Het Koning Albert I-park vormt de verbinding én de groene long tussen het station en ’t Zand. Stad Brugge heeft de ambitie om dit historische park stapsgewijs grondig op te waarderen.

  1. Nieuwe stadsentree
  2. Waterpartij ter hoogte van Concertgebouw
  3. Parking

1/ Nieuwe stadsentree
Aan de ingang van het Koning Albert I-park, kant van het station, werd de Kapucijnenrei verbreed. De waterpartij die hiermee gevormd werd, benadrukt de aanwezigheid van de rei die niet eerder zichtbaar was. Stad Brugge koos voor deze locatie omdat deze zone van het park op voorheen weinig gebruikt werd. Daarenboven kwamen de bestaande evenementen en activiteiten ook niet in gedrang.
Stad Brugge creëerde hiermee een aantrekkelijke ontmoetingsplaats in het park langsheen een van de belangrijkste wandel- en fietstoegangen richting binnenstad.

2/ Waterpartij ter hoogte van het Concertgebouw
Tijdens heraanleg van ’t Zand werd het Koning Albert I-park doorgetrokken tot voorbij het Concertgebouw. Het park 'omarmt' voortaan het Concertgebouw als het ware. De Kapucijnenrei werd ter hoogte van de Westmeers meer open uitgewerkt om de beleving van dit water langs het Concertgebouw aan het Koning Albert I-park te verhogen.

3/ Parking
De parking onder 't Zand in Brugge breidt uit onder het Koning Albert I-park in aansluiting met de bestaande ondergrondse parking Centrum-Zand. Er wordt gestreefd naar een bijkomende parkeercapaciteit voor 650 wagens. De ondergrondse parking zal zo ontworpen worden dat het Koning Albert I-park erboven alle kansen krijgt om mooi heraangelegd te worden.


Doel

Stad Brugge wil het Koning Albert I-park door middel van een stapsgewijze grondige heraanleg opwaarderen zodat deze groene long in de toekomst nog aantrekkelijker zal worden. Deze heraanleg is gekoppeld aan verschillende geplande projecten en met een duidelijke toekomstvisie.


Timing

De werken in functie van de uitbreiding van de parking starten in 2020.

Contactinformatie