Koning Albert I-park

Wat

Het Koning Albert I-park vormt de verbinding én de groene long tussen het station en ’t Zand. Stad Brugge heeft de ambitie om dit historische park stapsgewijs grondig op te waarderen.

1/ Nieuwe stadsentree
Aan de ingang van het Koning Albert I-park, kant van het station, wordt de Kapucijnenrei verbreed. De waterpartij die hiermee gevormd wordt, benadrukt de aanwezigheid van de rei die op vandaag bijna niet zichtbaar is. Er werd voor deze locatie gekozen omdat deze zone van het park op vandaag niet gebruikt wordt door de relatief steile hellingsgraad. Daarenboven komen de bestaande evenementen en activiteiten ook niet in gedrang. Stad Brugge creëert hiermee een aantrekkelijke ontmoetingsplaats in het park langsheen een van de belangrijkste wandel- en fietstoegangen richting binnenstad.

2/ Waterpartij ter hoogte van het Concertgebouw
Bij de recent gestarte heraanleg van ’t Zand wordt het Koning Albert I-park doorgetrokken tot voorbij het Concertgebouw. Het park zal het Concertgebouw als het ware ‘omarmen’. De Kapucijnenrei wordt ter hoogte van de Westmeers meer open uitgewerkt om de beleving van dit water langs het Concertgebouw aan het Koning Albert I-park te verhogen. Hiermee wordt een nieuwe attractieve plek aan het water en aan het park gerealiseerd.

3/ Parking
De parking onder 't Zand in Brugge breidt uit onder het Koning Albert I-park in aansluiting met de bestaande ondergrondse parking Centrum-Zand. Er wordt gestreefd naar een bijkomende parkeercapaciteit voor 650 wagens. De ondergrondse parking zal zo ontworpen worden dat het Koning Albert I-park erboven alle kansen krijgt om mooi heraangelegd te worden.


Doel

Stad Brugge wil het Koning Albert I-park door middel van een stapsgewijze grondige heraanleg opwaarderen zodat deze groene long in de toekomst nog aantrekkelijker zal worden. Deze heraanleg is gekoppeld aan verschillende geplande projecten en met een duidelijke toekomstvisie.


Timing

De werken aan de stadsentree eindigen in september 2018.

Deel deze pagina

Contactinformatie

  • Huis van de Bruggeling

    Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge

    • Vandaag van 08:30 tot 12:30 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
    • Morgen van 08:30 tot 12:30 (Op zaterdag telefonisch niet bereikbaar)
    Alle openingsuren