Vrijzinnig Huis & studentenhuis

Wat

Het voormalig politiecommissariaat in de Hauwerstraat zal in de toekomst onderdak bieden aan twee nieuwe publieke functies, namelijk een Studentenhuis en een Vrijzinnig Huis. Om dit te realiseren wordt het bestaande gebouw volledig gerenoveerd en wordt een polyvalente zaal bijgebouwd. De klemtoon bij het project ligt op een functioneel gebruik en op duurzaamheid. Er wordt gestreefd naar een bijna energie neutraal (“BEN”) gebouw.

Het Vrijzinnig Huis wordt de locatie waar de professionele dienstverlenende instanties van de vrijzinnige gemeenschap zoveel mogelijk gegroepeerd worden. Daaraan gekoppeld zal er voor die instanties ook ruimte zijn om activiteiten en plechtigheden te organiseren, onder andere in de nieuwe polyvalente zaal.

In het Studentenhuis kunnen studentenverenigingen vergaderen, de studenten kunnen er in alle stilte studeren en er komt een ontspanningsruimte. De studenten kunnen ook fuiven organiseren in een daarvoor ingerichte fuifzaal (maximum capaciteit van 200 personen). Ten slotte komt er ook een studentenloket waar alle studenten terecht kunnen met hun vragen.


Doel

Omdat Brugge verder evolueert als studentenstad vereist dit de juiste voorzieningen. Ook de vrijzinnige gemeenschap had nood aan een geschikte en hedendaagse accommodatie. Vanuit het oogpunt van duurzaam ruimtegebruik zullen beide functies verenigd worden in eenzelfde project. Er is voldoende ruimte beschikbaar binnen het gebouw om aan alle noden van elke doelgroep te voldoen en beide functies zullen onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren.

Het stadsbestuur geeft hiermee het startschot voor de herwaardering van de buurt en de stapsgewijze vernieuwing van de beurssite.


Timing

Start bouwwerken voorzien voor najaar 2018

Deel deze pagina

Contactinformatie