Bevrijdingslaan - expresweg

Wat

Aanleg van volledig nieuw op- en afrittencomplex op kruispunt Expresweg – Bevrijdingslaan, met specifiek:

  • aanleg van brug over Expresweg naar Bevrijdingslaan voor verkeer komende van Zeebrugge
  • graven tunnel onder kruispunt voor verkeer van Bevrijdingslaan naar Expresweg richting binnenland
  • aanleg fietspad aan westkant N31
  • heraanleg bypassen van de N31 naar Bruggecentrum via de Bevrijdingslaan en van de Bevrijdingslaan richting Zeebrugge.

Doel

  • De Bevrijdingslaan is de belangrijkste toegangsweg tot de Brugse binnenstad voor het verkeer komende van de autosnelwegen (E40, E403) en de N31 Expresweg. Het huidige door lichten geregelde gelijkgrondse kruispunt is een knelpunt op het vlak van verkeersveiligheid en -doorstroming.
  • Een volledig nieuw op- en afrittencomplex zal zowel de veiligheid als de doorstroming op de Expresweg en de Bevrijdingslaan verbeteren, doordat het lokale en doorgaande verkeer maximaal van elkaar gescheiden worden.

Timing

  • Voorbereidende werkzaamheden startten in juli 2016;
  • Einde van de werkzaamheden is voorzien voor midden juli 2018.

Deel deze pagina