Standplaats ambulante handel

In Brugge zijn de vaste standplaatsen voor ambulante handel op het openbaar domein in het centrum limitatief bepaald.

Locaties buiten het centrum van Brugge en niet opgenomen in het reglement voor ambulante activiteiten worden aan het College van Burgemeester en Schepenen voorgelegd en door de stad Brugge al dan niet toegestaan. 

Ambulante handel op privéterrein kan enkel op een commerciële parking (winkelparking) en/of op een terrein grenzend aan de openbare weg. Je moet steeds ook toestemming hebben van de eigenaar van het privéterrein.

Er zijn op dit ogenblik geen vacante plaatsen.

 

Voorwaarden

De Stad kan standplaatsen openstellen en toewijzen. De vacatures hiervoor worden steeds op deze pagina gepubliceerd.

Voor de standplaatsen worden geen wachtlijsten bijgehouden.

Procedure

Standplaats online (zie bovenaan pagina) aanvragen.

Contactinformatie