Standplaats ambulante handel

In Brugge zijn de vaste standplaatsen voor ambulante handel op het openbaar domein in het centrum limitatief bepaald.

Locaties buiten het centrum van Brugge en niet opgenomen in het reglement voor ambulante activiteiten worden aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd en door de stad Brugge al dan niet toegestaan. 

Ambulante handel op privéterrein kan enkel op een commerciële parking (winkelparking) en/of op een terrein grenzend aan de openbare weg. Je moet ook steeds toestemming hebben van de eigenaar van het privéterrein.

Er zijn op dit ogenblik geen vacante plaatsen:

Voorwaarden

  • Stad Brugge kan standplaatsen openstellen en toewijzen.
  • Bekijk de modaliteiten (documenten). 
  • Indien er standplaatsen beschikbaar zijn, worden de vacatures hiervoor op deze webpagina gepubliceerd.

 

Procedure

  1. Vraag je standplaats online aan via dit formulier.
  2. Als je een standplaats aanvraagt, komen je gegevens op een (wacht)lijst terecht.
  3. Van zodra er een vacature vrij komt, word je verwittigd en kun je een volledig dossier indienen dat dan wordt beoordeeld op kwaliteit, uitzicht, aanbod... 

 

Regelgeving

Hier vind je het stedelijk reglement op de ambulante activiteiten, goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 maart 2022.

Contactinformatie