Standplaats op de kermis aanvragen

In Brugge vinden geregeld kermissen plaats. Foorreizigers kunnen een abonnementsplaats aanvragen.

Voorwaarden

De Stad kan enkel een (abonnements)plaats toewijzen, als er een vacante plaats is.

Er zijn momenteel geen vacante plaatsen.

Procedure

Wanneer er een vacature is, dan doe je een schriftelijke aanvraag bij het College van Burgemeester en Schepen, Burg 12, 8000 Brugge voor het innemen van een vaste standplaats op de kermis.

Wil je hierover een medewerker spreken, maak dan eerst telefonisch een afspraak.

Meebrengen

Je schriftelijke aanvraag bevat de volgende informatie en documenten: 

  • afschrift van de machtiging voorzien bij art. 1 van het KB van 24 september 2006;
  • alle nuttige informatie en documentatie over de attractie (vb. afmetingen);
  • Elektriciteitskeuring, verzekeringspolis en laatste kwijting van brandverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ten overstaan van derden, in functie van de uitbating van de attractie;
  • voldoende recente foto's en eventueel met verwijzing naar website;
  • uittreksel uit het strafregister (max. 3 maand oud);
  • alle nuttige gegevens van de eventuele woonwagen (vb. afmetingen).

Bedrag

De diverse tarieven voor de verschillende openbare kermissen kunnen opgevraagd worden.

Regelgeving

Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen.

Contactinformatie