Aanleg wijkpark Ten Boomgaard

Terug naar wegenwerken

De werkzaamheden voor het wijkpark Ten Boomgaard zijn al een tijdje bezig. Ze startten begin oktober 2022 en duren nog tot 2024. Zowel de oppervlakte van het terrein als de aard van de werkzaamheden maken van dit project een complexe onderneming. Zo stootte de aannemer op rioleringen en buizen die niet op de officiële plannen stonden. Daardoor moesten andere funderingstechnieken worden gebruikt dan aanvankelijk voorzien.


De voorbije maanden voerde de aannemer hoofdzakelijk voorbereidende werkzaamheden uit. Later dit jaar start het openleggen van de beek en de parkaanleg.

Welke werkzaamheden werden al uitgevoerd?

  • Bomen: in oktober 2022 werden heel wat bomen verplant met een speciaal daarvoor uitgeruste machine. We doen er alles aan om zo veel mogelijk bomen te sparen, bijvoorbeeld door ze te verplanten wanneer mogelijk.
  • Kant Dorpsstraat: in mei boorde een machine secanspalen in de grond ter hoogte van de Dorpsstraat. Deze palen maken deel uit van een keermuur waarlangs de Kerkebeek zal stromen. De aannemer voerde deze delicate werkzaamheden met de nodige voorzichtigheid uit, want aan beide zijden van de palen lopen collectoren en rioleringen van Aquafin. Daarnaast stroomt de Kerkebeek tijdens de werkzaamheden verder via drie kokers in de ondergrond.
  • Kant Dolfinarium: aan de overkant van het wijkpark, ter hoogte van het Dolfinarium, werd een deel van de toekomstige uitstroomconstructie gebouwd. Daar zal de beek in de toekomst in de openlucht stromen.
  • Riolering: op het hele terrein werden de rioleringen vernieuwd. Er is nu een gescheiden stelsel voor afvalwater en regenwater en de huisaansluitingen worden aangelegd. Bovendien voerde de aannemer ook onvoorziene rioleringswerkzaamheden uit ter hoogte van WZC Ten Boomgaarde en daar waar de achterkant van de woningen in de Dorpsstraat aan het park grenzen.

Welke werkzaamheden staan nog op de planning?

  • Juni 2023: plaatsing van de funderingen voor de drie nieuwe bruggen.
    Ook tijdens deze werkzaamheden moet de aannemer rekening houden met de complexe ligging van rioleringsbuizen, nutsleidingen, collectoren en de ingebuisde Kerkebeek die er nog steeds stroomt.
  • Vanaf augustus 2023: zodra de funderingen voldoende zijn uitgehard, start de aannemer met het uitgraven van het nieuwe beekprofiel. Ondertussen berekenen en ontwerpen ingenieurs de drie bruggen.
  • Begin 2024: aanleg van het park met paden, groen en beekafwerking.

Meer informatie over het Masterplan Kerkebeek, de heraanleg van het park en de plannen vindt u op www.brugge.be/tenboomgaard.

Startdatum:
10 oktober 2022
Einddatum:
30 april 2024

Locatie

Ten Boomgaard
8000 Brugge

Gevolgen

Verkeer
Tijdens de werkzaamheden is het wandel- en fietspad volledig onderbroken tussen de parking van het Boudewijn Seapark en de Dorpsstraat. Voetgangers en fietsers volgen de omleiding via de Rijselstraat of via Sint-Michielslaan à Walakker àBaron de Serretstraat à Vijverhoflaan. Voor het gemotoriseerd verkeer is het kruispunt tussen het wandel- en fietspad, Ten Boomgaard en Ter Beke onderbroken.
Voor het gemotoriseerd verkeer is het kruispunt tussen het wandel- en fietspad, Ten Boomgaard en Ter Beke onderbroken.

Ter Beke, ter hoogte van huisnummers 19, 21 en 23, is vanaf de start van de werkzaamheden tot eind 2022 onderbroken voor het verkeer. Bewoners zullen hun woning steeds te voet kunnen bereiken. De groenzone ter hoogte van Ter Beke 17-19 zal ingericht worden als tijdelijke parking voor deze bewoners. Vanaf 2023 zullen de bewoners buiten de werkuren wel terug tot bij hun woning kunnen. De werfleider zal de bewoners hiervan persoonlijk op de hoogte brengen.

Ook het stuk van Ten Boomgaard vanaf de Dorpsstraat tot het eerstvolgende kruispunt is afgesloten voor het verkeer. De ingang van de school De geluksvogel blijft steeds te voet bereikbaar. In Ten Boomgaard geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer vanaf huisnummer 52 tot huisnummer 88.

Bekijk het omleidingsplan hier.

Algemene informatie

Aannemer
Persyn uit Zwevegem

Deel deze pagina