Start werkzaamheden herinrichting zuidelijk deel Koning Albert I - park

6
feb
2018

Vanaf vandaag starten de werkzaamheden voor de herinrichting van het zuidelijk deel van het Koning Albert I-park. Dit park behoort tot de historische ring rond Brugge. Het is een groene toegangspoort tot de stad voor wie uit de richting van het station komt, maar miste als stadsentree een verwelkomend element.

Bovendien zijn de binnenstad en het Concertgebouw vanaf dit toegangspunt momenteel amper zichtbaar waardoor vele bezoekers onbewust voorbijlopen en via de Oostmeers naar de binnenstad wandelen. In het park onttrekt dichte begroeiing de Kapucijnenrei aan het zicht en de wandelpaden zijn op grote afstand van het water gelegen.

Toegangspoort richting centrum

Aan de kant van de Oostmeers wil het stadsbestuur met deze werkzaamheden een uitnodigende toegangspoort maken richting stadscentrum. De ambitie is om van deze plek een echte ontmoetingsplaats aan het water te maken. Zo wordt de slordige parkingang getransformeerd in een levendige stadsentree met een aantrekkelijke ontmoetingsplaats aan het water.

albertpark

Dit gebeurt naar analogie met de water- en trappenpartij naast het Concertgebouw waar de rei werd blootgelegd. De herinrichting van het Koning Albert I-park geldt als pilootproject binnen het Water Resilient Cities, waardoor Stad Brugge hiervoor een subsidie krijgt van 300.000 euro.

Overzicht werkzaamheden

De lage begroeiing aan de oevers wordt verwijderd. De versnipperde oevers worden samengebracht tot een sterke ‘parkkop’ en de visuele relatie met het water wordt versterkt.

De Kapucijnenrei wordt gedeeltelijk uitgebreid. Er komt een fontein met de beeldengroep, die voorheen ’t Zand sierde. De fontein wordt gevoed met het eigen water van de rei.

Het parklandschap wordt glooiend aangelegd naar de nieuwe ontmoetingsplek aan de fontein. De bestaande padenstructuur wordt aangepast en krijgt nieuwe betegeling uit hetzelfde materiaal als op het nieuwe Zand. Er komen een trappenpartij en verhoogde randen en zitmuurtjes in gerecupereerde baksteen. De vloer van de ontmoetingsplaats wordt uitgevoerd in houten vlonders.

Toegankelijk voor fietsers, wandelaars en personen met beperking

Alle paden en verharde delen zijn toegankelijk voor fietsers, wandelaars en personen met een beperking.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook de rest van de zone van het park op te waarderen. De waardevolle bomen werden zoveel mogelijk behouden. Enkel in functie van de verbreding van de rei zullen een klein aantal bomen en niet waardevolle begroeiing gerooid worden. Binnen het project wordt een groot aantal nieuwe hoogstammige bomen aangeplant.

Mogelijke hinder

Het park wordt aan de kant van de Oostmeers afgesloten voor de voetgangers. Aan deze zijde komt ook een werfinrit en -uitrit. Vanaf de kant van ’t Zand zijn voetgangers toegelaten op het wandelpad tot aan de afgebakende werfzone. Naast het fietspad, dat de grens vormt tussen park en rijweg, wordt een verharde wandelstrook aangebracht. Zo is er steeds voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers in beide richtingen.

Aannemer en timing

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Aswebo.West 8 en Snoeck & Partners tekenden het ontwerp van de herinrichting.

Het einde van de werkzaamheden is voorzien in juli 2018.

Deel deze pagina