Startschot nieuwe Xaverianensite

20
feb
2018

Op maandag 19 februari 2018 startten de werkzaamheden voor de aanleg van de Xaverianensite. Op deze locatie in Sint-Michiels wil Stad Brugge een multifunctioneel gebouw realiseren dat beantwoordt aan de hoge nood aan sport- en culturele infrastructuur.  

Burgemeester Renaat Landuyt: “Voor de vele bestaande en toekomstige sportverenigingen willen we ruimte – zalen en velden – maken. In alle deelgemeenten bekijken we wat we hiervoor kunnen doen. De grootste uitdaging is het voorzien in voldoende sportzalen. Waar we kunnen, sluiten we een akkoord met een school om hun zalen ook buiten de schooluren te laten gebruiken door de sportclubs. In onze grote deelgemeenten – zoals hier in Sint-Michiels – voorzien we multifunctionele zalen. Zo doen we ook meteen iets voor de plaatselijke vrijetijdsverenigingen.

“Voor Sint-Michiels deed zich de opportuniteit voor dat de Stad gronden in eigendom had, net naast de eigendom van Vives. Noch voor de Stad noch voor Vives was de grond in eigendom voldoende geschikt om er zelf iets op te bouwen. Door de grond in eigendom te herschikken en door afspraken rond het gebruik van de zalen kunnen we als stad starten met de bouw van een multifunctionele zaal”, aldus Burgemeester Renaat Landuyt.

Gefaseerd verloop

“De werkzaamheden verlopen in fasen”, zegt Schepen van Patrimoniumbeheer Hilde Decleer. “De eerste fase, die vandaag van start gaat, loopt tot half juli 2018. Deze fase start met de afbraak van de bestaande bebouwing.

Vervolgens worden de bomen en de struiken gerooid en starten de grondwerkzaamheden in functie van de aanleg van de kelder en een ondergrondse parking voor 232 auto’s en 103 fietsen. In volgende fasen wordt gewerkt aan de bovengrondse ruwbouw, dak, gevelbekleding, binnenafwerking, technische voorzieningen, buitenvoorzieningen en omgevingsaanleg. Het einde van de werkzaamheden is voorzien in het voorjaar van 2020.”

Troeven stadsvernieuwingsproject Xaverianensite

  • Multifunctioneel complex: Sport, cultuur, bibliotheek en sociale ontmoetingsruimte op één locatie.
  • Op architecturaal vlak wordt het gebouw een voorbeeld voor andere overheidsgebouwen door zijn focus op energiezuinigheid, duurzaamheid en ecologisch verantwoord gebruik van energie en materie.
  • Stedenbouwkundige kwaliteit.  Het project zorgt ervoor dat de Xaverianensite naadloos aansluit bij de VIVES-campus aan de overzijde van de straat met voldoende aandacht voor de naburige woonbuurten. De verkeersstromen worden herbekeken en sport- en ontspanning worden geïntegreerd in de open ruimte.
  • De nieuwe site stelt duurzaamheid voorop. Er wordt zo zuinig mogelijk met energie omgegaan. Het stadsbestuur investeert in duurzame en hernieuwbare energie, en er werd gekozen voor ecologisch verantwoorde bouwmaterialen.
  • Het project mikt op maximale toegankelijkheid voor iedereen binnen het hele concept van het gebouw én in de omgevingsaanleg.


Partners

POLO Architects, Tractebel Engineering nv en BurO Groen werden aangesteld als architectenbureau en  ontwerpteam. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Artes Depret.

Investering

Stad Brugge voorziet 13.730.109,80 euro voor dit project (gebouw, ondergrondse parking én omgevingsaanleg).

Meer info

Alle informatie over dit project is te vinden op www.brugge.be/xaverianen

Vragen over de werfactiviteiten: xaverianen.brugge@artesdepret.be (050 54 42 31).

Deel deze pagina