Starten horecazaak: welke vergunningen heb je nodig van Stad Brugge

Heb je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen? 
Vul dan dit formulier in

Welke vergunningen heb je nodig voor je pand?

Heb je al gecontroleerd of horeca-activiteiten toegelaten zijn in je pand? Ben je van plan om te verbouwen? Wat met publiciteit? Ga na wat voor jouw horecazaak van toepassing is:

 • functiewijziging: verplicht als je pand geen horecafunctie heeft
 • verbouwingen: verplicht bij bepaalde bouwwerken 
 • publiciteit: voor opschriften en reclame heb je altijd een vergunning nodig
 • milieu: verplicht bij bepaalde activiteiten of inrichtingen die belastend zijn voor het milieu en de omgeving

De  omgevingsvergunning bundelt alle bovenstaande vergunningen.  Je hoeft dus maar één aanvraag in te dienen. Je kunt de omgevingsvergunning:

Opgelet: houd rekening met een behandelingstermijn van ongeveer 3 maanden! Het college van burgemeester en schepenen beslist over  je aanvraag.     

Heb je nog vragen of wil je meer verduidelijking? Vul het informatieformulier in. De dienst Werk & Ondernemen helpt je verder en brengt je in contact met de experten van de stad.

Beknopte uitleg over de vergunningen

Controleer de functie van het pand

Elk pand heeft een functie of bestemming: wonen, handel, horeca, dienstverlening, kantoor, vrij beroep, (verblijfs)recreatie, garage, parking, werkplaats, bedrijf, opslag …

De laatst vergunde toestand bepaalt de hoofdbestemming en de eventuele nevenbestemming van het pand.

Informeer dus altijd of het pand van je keuze een horecabestemming heeft!  Zo niet, is een bestemmingswijzing naar horeca misschien mogelijk. Deze vraag je aan via een omgevingsvergunning.

Zijn er verbouwingswerken nodig?

Voor constructieve werken, werken met een stabiliteitsimpact, gevelaanpassingen enz. heb je een vergunning nodig.  

Elke aanvraag wordt getoetst aan gemeentelijke verordeningen, stedenbouwkundige voorschriften en de impact op de omgeving. Ook de erfgoedwaarde van gebouwen speelt een rol.

Dien je aanvraag in via het omgevingsloket of maak een afspraak in het Huis van de Bruggeling

Wil je publiciteit aan de gevel?

Stad Brugge heeft een verordening over reclames en opschriften. Zo wil ze unieke stadsgezichten, gebouwen, open ruimtes … bewaren. Voor elke vorm van publiciteit is daarom een vergunning nodig. Vraag deze aan via de omgevingsvergunning.  

De reglementering over reclame en opschriften vind je hier.

Is een milieuvergunning verplicht?

Voor bepaalde activiteiten of inrichtingen die belastend zijn voor het milieu en de omgeving is een vergunning verplicht.

Onder inrichtingen verstaan we koelinstallaties, kook-en verwarmingstoestellen, airco …
Afhankelijk van de inrichting doe je een melding of vraag je een vergunning aan via het omgevingsloket.

Als je verder info wenst, vul dan het infoformulier in.

Terug naar inhoudstabel
 

Brandveiligheidsattest

Voor wie?

Wil je een drink- of eetgelegenheid openen, dan moet er een controle gebeuren door de brandweer voor het behalen van een brandveiligheidsattest.

Deze aanvraag doe je hier online.

Als het brandveiligheidsattest van je onderneming niet in orde is, kun je worden veroordeeld tot een geldboete of zelfs tot sluiting.

Hier vind je meer info over het brandveiligheidsattest.

Terug naar inhoudstabel

Alcoholische dranken schenken (schenktoelating)

Als je een zaak uitbaat en je wil er alcoholhoudende dranken schenken, dan heb je hier in de meeste gevallen een toelating voor nodig.

Wanneer is een attest nodig?

Alcoholische dranken omvatten gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage minder dan 22°) en sterke dranken (dranken met een alcoholpercentage van meer dan 22°).

Een gemeentelijke toelating is nodig voor het schenken van gegiste en/of sterke dranken. Dit geldt voor vaste (cafés, restaurants, frituren, hotels …) en reizende drankgelegenheden (markten, foodtrucks … ).

De toelating voor het schenken van alcoholische dranken is persoons- én pandgebonden. Dit betekent dat je de toelating niet kan overdragen aan een nieuwe eigenaar of meenemen naar een ander pand of andere zaak.

Ga daarom zeker na of de functie/bestemming van het pand een horeca-uitbating toelaat.

Vul het infoformulier in voor meer uitleg daarover.

Enkele voorbeelden: café, bistro, taverne, koffie- of theehuis, restaurant, snackbar, frituur, buffet, bar, degustatiesalon, tearoom, verbruikssalon van banketbakkerijen, cafetaria, hotel, B&B, galerij met drankgelegenheid, concept store, pop-up ...

Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld

 • Een bedrijfsrestaurant enkel toegankelijk voor het personeel
 • Een schoolrefter
 • Een jeugdherberg of jeugdtehuis

Een restaurant die enkel gegiste dranken serveert bij een maaltijd heeft geen toelating nodig, voor het schenken van sterke dranken is altijd een toelating vereist.

Voor een reizende drankgelegenheid volstaat dat een toelating wordt aangevraagd in de gemeente waar de uitbater woonachtig is, bv. foodtrucks.

Deze lijst is niet limitatief, vraag bij twijfel na via openbaregezondheid@brugge.be of je zaak een toelating nodig heeft of niet.

De aanvraag moet in principe gebeuren vóór de opening, heropening of wijziging van je zaak.

In de volgende gevallen spreken we over een ‘nieuwe zaak’:

 • nieuwbouw
 • verbouwing met omgevingsvergunning
 • bestemmingswijziging van het onroerend goed
 • wijziging van de aard van de handelsactiviteit
 • overname

Procedure

Vul dit aanvraagformulier in en bezorg het, samen met de nodige bijlagen, aan de Stad.

Stuur het per mail naar openbaregezondheid@brugge.be, per post naar dienst Klimaat, Milieu en Dierenwelzijn – Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge … of geef het af in je deelgemeentehuis of in het Huis van de Bruggeling.

Als je aanvraag volledig is, maakt de dienst Klimaat, Milieu en Dierenwelzijn een afspraak met je voor een controle van de openbare gezondheid en veiligheid in je zaak.

Tijdens dit plaatsbezoek controleert de dienst of je zaak voldoet aan de algemene hygiënevoorwaarden vermeld in de KB’s van 3 april 1953 (art. 5 en 6), 4 april 1953 (art. 5, 6 en 7)  en 13 juli 2014. 

Tijdens de hygiënecontrole van de verbruikszaal, de keuken en de toiletruimte(s) wordt onder andere gekeken naar de algemene hygiëne en properheid, de stockage van afval, de luchtverversing, de aanwezigheid van een vetput/-afscheider en het rookverbod.
Worden er tijdens het eerste plaatsbezoek onregelmatigheden of tekorten vastgesteld, dan kunnen we afspraken maken om de nodige aanpassingen te doen en plannen we eventueel een tweede plaatsbezoek.

Bij grote onregelmatigheden brengen we het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) op de hoogte. Zij volgen dan verder op of je voldoet aan de hygiënevoorwaarden van de federale overheid.

Na goedkeuring ontvang je de toelating om alcoholische dranken te schenken.

Nodige documenten

De slijter/houder van de drankgelegenheid moet een uittreksel uit het strafregister (model 596 1-8) aanvragen.

Lasthebbers of aangestelden, inwonende personen die aan de uitbating deelnemen, werknemers, of alle anderen die betrokken zijn bij de uitbating mogen zich niet in een ‘uitsluitingsgeval’ bevinden. Indien dit wel zo is, dan wordt ervan uitgegaan dat de slijter/houder van de uitbating zich zelf in een uitsluitingsgeval bevindt en mag hij niet langer houder zijn van een drankgelegenheid.
Hetzelfde geldt wanneer de uitbating in handen is van een vennootschap.

Bruggelingen kunnen het uittreksel uit het strafregister 596.1.8 aanvragen bij burgerzaken@brugge.be , zelf opvragen met eID via https://www.brugge.be/uittreksel-uit-het-strafregister-2 , aan het onthaal van het Huis van de Bruggeling of in de deelgemeentehuizen.
Niet-Bruggelingen vragen dit aan bij Bevolkingsdienst van hun woonplaats.

Terug naar inhoudstabel

Een terras of menubord plaatsen?  

Alleen als je zaak horeca als hoofdbestemming heeft, mag je een publiek terras plaatsen. Je hebt hiervoor sowieso een vergunning nodig. 

We maken een onderscheid tussen een terras op openbaar of privaat domein en tussen een los of vast terras.

Terras op openbaar domein (stoep, straat, plein …)

Los terras

Een terras met verplaatsbare inrichting zoals stoelen, tafels en bloembakken. De vergunning voor een los terras op openbaar domein is verbonden aan de uitbater. Elke nieuwe uitbater moet dus een nieuwe aanvraag indienen.

Het aanvraagformulier vind je hier.

Vast terras

Een terras met open of gesloten constructies zoals een vaste vloerconstructie, wanden, een overdekking, windschermen.
Hiervoor moet je een omgevingsvergunning aanvragen.

Wie een terras plaatst op openbaar domein moet hiervoor ook een belasting betalen.

Bezorg bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het terras een foto van de locatie van het terras en eventueel een inplantingsplannetje.

Terras op privaat domein (voortuin, achtertuin …)

Dit vraag je aan via een omgevingsvergunning, tenzij je horecazaak al een vergund terras heeft.  Ook als je je terras wilt uitbreiden, dan vraag je een omgevingsvergunning.

Menubord

Je mag alleen een menubord plaatsen als de hoofdbestemming van je zaak horeca is. Je hebt hiervoor een vergunning nodig, die je hier kunt aanvragen.

Terug naar inhoudstabel

Vergunning evenement

Een evenement / fuif met openbaar karakter (openingsfeest, jaarwisseling, sportwedstrijd op groot scherm, optreden ...) in je zaak organiseren?

Hiervoor heb je een vergunning van de Stad nodig. Vraag deze hier online aan en minstens één maand vooraf: De Stad licht je dan in over de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

De belastingverordening op het gebruik van de openbare weg en/of het openbaar domein is van toepassing. Elektriciteitsverbruik wordt verrekend aan het gangbaar tarief.

Bekijk zeker ook de onderstaande links:

Terug naar inhoudstabel

Muziek spelen in je zaak?

Het toegelaten geluidsniveau is LAeq,15 min 85 dB(A) en LAmax, slow 92 dB(A).

Wil je elektronisch versterkte muziek afspelen die het toegelaten geluidsniveau overschrijdt? Dan moet je hiervan melding doen. 
Dit geldt zowel voor de vaste muziekinstallatie in een horecazaak als voor een éénmalig evenement zoals een feest of een fuif in een zaaltje.

Hoeveel je van het toegelaten geluidsniveau mag afwijken hangt af van de buurt. 

Doe als horeca-uitbater of als organisator de muziekmelding minstens één maand voor het evenement. Gebruik hiervoor dit webformulier.

Voor uitzonderlijke evenementen en gelegenheden kun je een afwijking op de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. Gebruik hiervoor dit webformulier.

Kijk ook onder de rubriek ‘Waar moet je nog aan denken?’ voor de aangifte bij UNISONO!

Terug naar inhoudstabel

Flyeren/samplen om je zaak in de kijker te plaatsen?

Wil je voor jouw activiteit, evenement, product … publiciteitsmiddelen op de openbare weg uitdelen?

Dan moet je dit melden, via dit webformulier.

Je moet een melding doen voor het uitdelen van o.a.:

 • flyers
 • pamfletten
 • geschriften
 • strooibriefjes
 • reclamefolders
 • voorwerpen
 • gadgets

Belasting

Flyeren met commercieel doel: De belastingverordening op het gebruik van de openbare weg en/of het openbaar domein is van toepassing.

Flyeren met niet-commercieel doel: gratis

Regelgeving

Politieverordening over het uitdelen van publiciteitsmiddelen, pamfletten, geschriften, strooibriefjes, reclamefolders, voorwerpen en dergelijke op de openbare weg of het openbaar domein.

Terug naar inhoudstabel

Gevelplant

Wil je de gevel van je zaak verfraaien, dan kun je bij de Stad een gevelplant aanvragen.
Alle info en een online aanvraagformulier hiervoor vind je hier.

Terug naar inhoudstabel

Gezond en veilig feestklimaat

Onder de noemer ‘Gezond en veilig feestklimaat’ werken de Stad, de politie en de horeca-uitbaters samen aan een positief uitgaansleven in Brugge. ‘Positief’ betekent bruisend, divers en sfeervol, maar natuurlijk ook veilig, net en leefbaar. Stad en politie gaan in dialoog met uitbaters en maken goede afspraken.

Het is de bedoeling om het uitgaanspubliek te sensibiliseren over thema's zoals respect voor de buurt/buren, alcohol in het verkeer en middelengebruik. 

Enkele interessante brochures:

Besteed de nodige aandacht aan de volgende punten:

 • Baken je concept duidelijk af
  • Wat is je doelgroep? Vermeld de specifieke leeftijd (-16-jarigen/+16-jarigen/+18-jarigen).
  • Maak op je drank- en menukaart een onderscheid tussen alcoholische dranken en 
   niet-alcoholische alternatieven.
  • Wat met mobiliteit? Communiceer over parkeermogelijkheden en openbaar vervoer.
 • Hang het huisreglement op een zichtbare plaats in je zaak
 • EHBO:
  • Zorg ervoor dat je aan de minimumvereisten voldoet op het vlak van eerste hulp
  • volgens het te verwachten aantal bezoekers.
  • We raden aan dat er altijd minstens één medewerker aanwezig is die eerste hulp kan toepassen.
 • Alcohol en drugs
  • Wees verstandig als je alcohol schenkt.
  • Respecteer de leeftijden en schenk geen alcohol aan -16-jarigen en geen sterkedrank aan -18-jarigen.
  • De wetgeving vind je hier.
  • Geef mensen die dronken zijn gratis water.
  • Voorzie in een aantrekkelijk aanbod van niet-alcoholische dranken, maak deze goedkoper dan alcoholische dranken en schenk ze in grotere bekers.
  • Zorg voor een geleidelijke aankondiging van het uiteindelijke sluitingsuur, bv. door een ‘last call’ in te voeren.
  • Communiceer via verschillende kanalen dat het bezit, het gebruik en het dealen van illegale middelen niet toegelaten is.
  • Je kunt hiervoor dit sensibiliseringsmateriaal gebruiken: https://www.brugge.be/materiaalalcoholendrugpreventie
 • Deurbeleid
  • Zorg voor een correcte toegangscontrole: leeftijdscontrole, beperking van het aantal bezoekers, controle op dronkenschap, drugs en verboden wapenbezit.
  • Maak indien nodig gebruik van securitypersoneel.
  • Voorzie een (bemande) vestiaire.
  • Communiceer de huisregels via verschillende kanalen en hang deze ook duidelijk zichtbaar op aan de ingang(en) van de zaak.
 • Afval: www.brugge.be/afvalbeheer-en-sensibilisering
 • Geluid:
  • Is er luide muziek, voorzie dan gratis of betalende oordopjes en maak duidelijk waar deze te verkrijgen zijn.
  • Respecteer de opgelegde geluidsnormen.
 • Sanitair
  • Voorzie voldoende toiletten en zorg dat deze regelmatig schoongemaakt worden.
  • Probeer wildplassen te voorkomen.
 • Zet in op het openbaar vervoer. Maak de dienstregelingen en de contactgegevens van de taxibedrijven beschikbaar.
 • Weersinvloeden: Voorzie voldoende bescherming tegen verschillende weersomstandigheden: luifels, parasols, tenten, zonnecrème, regenponcho's …
 • Voeding: Een (gevarieerd) voedingsaanbod is aan te bevelen, dit zorgt er ook voor dat mensen minder snel dronken worden.

Terug naar inhoudstabel

Parkeren voor handelaars en werknemers in Brugge

Hier vind je alle info over parkeren voor handelaars en hun werknemers in brugge.

Terug naar Starten met een horecazaak