Stedelijke Raad van Buurtwerken

Wijk- en buurtinitiatieven worden ondersteund via de stedelijke raad van buurtwerken

De stedelijke raad van buurtwerken werkt als een erkende adviesraad en dit zowel ten aanzien van het Brugs stadsbestuur als van het OCMW. Naast advies over de erkenning van particuliere buurtwerken, vervult de raad ook een rol als gesprekspartner van het lokaal bestuur en een forum om vorming en ondersteuning te geven aan de erkende particuliere buurtwerken. Ook het toekennen van de tweejaarlijkse prijs stedelijke raad van buurtwerken behoort tot de bevoegdheden van de raad.

Samenstelling en werking van de stedelijke raad van buurtwerken

De raad beschikt over een breed draagvlak in de betrokken buurten.

Het gaat in eerste instantie om de particuliere buurtwerkorganisaties het Stubbekwartier (buurt Stubbekwartier), ’t Meulentje (buurt Sint-Pietersmolenwijk), de Wissel (buurt de Blauwe Poort in Sint-Pieters) en Annabil (buurt Sint-Annakwartier en ’t Bilkske).

Klik hier voor de statuten van de stedelijke raad van buurtwerken

Klik hier voor het reglement inzake subsidiëring van particuliere buurtwerkinitiatieven werkzaam in buurten met kansarmoedekenmerken

 

Particuliere buurtwerkinitiatieven – stedelijke raad van buurtwerken

Volgende particuliere buurtwerkinitiatieven maken delen uit van de stedelijke raad van buurtwerken:

Buurtwerk De Wissel

Het buurtwerk is een vrijwilligersinitiatief in de wijk Blauwe Poort (achter de spoorweg) in Sint-Pieters. Er zijn zowel activiteiten voor jongeren als volwassenen.

werkingsadres: Buurthuis De Wissel, Duivenslagstraat 19, 8000 Brugge

www.buurthuisdewissel.be - info@buurthuisdewissel.be

 

Buurtwerk Stubbekwartier

Het Stubbekwartier is gelegen in Christus-Koning (gedeelte tussen de Scheepsdalelaan, de Kolenkaai, het Baron Ruzettepark en de Koningin Elisabethlaan). Het buurtwerk organiseert activiteiten voor jong en oud. Hoogtepunt van de werking zijn de jaarlijkse Kattefeesten tijdens het laatste weekend van augustus.

werkingsadres: dienstencentrum 't Werftje, Werfstraat 88, 8000 Brugge

www.stubbekwartier.be - buurtwerkstubbekwartier@hotmail.com

 

Buurtwerk 't Meulentje

De VZW 't Meulentje groepeert buurtbewoners uit de Sint-Pietersmolenwijk (sociale woonwijk achter de Sint-Pietersmolenstraat). Het buurtwerk organiseert verschillende activiteiten en ieder jaar zijn er tijdens het eerste weekend van augustus de Meulenfeesten.

werkingsadres: buurthuis 't Meulentje, sportpark Tempelhof (oude kantine Daring Brugge), 8000 Brugge

www.buurtwerking-tmeulentje.be - info@buurtwerking-tmeulentje.be

 

Bewonerswerking Annabil vzw

De bewonerswerking Annabil organiseert activiteiten voor de bewoners van het Sint-Annakwartier en de wijk 't Bilkske. De werking vertrekt vanuit een pluralistische visie: iedereen, ongeacht zijn origine, geloof of overtuiging is welkom om samen aan een betere buurt te werken.

www.annabil.be - info@annabil.be

 

Alle informatie over de Brugse buurtwerkinitiatieven is ook terug te vinden op www.bruggelokaal.be

 

Prijs stedelijke raad van buurtwerken

De stedelijke raad van buurtwerken kent om de twee jaar een prijs toe aan een in de kijker springend buurtwerkinitiatief.

Het secretariaat van de raad wordt waargenomen door de dienst welzijn en zorg.

Contactinformatie