Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap

De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap is een volwaardige adviesraad waar ervaringsdeskundigen en personen met een beperking in vertegenwoordigd zijn. Het is een contactorgaan met adviserende bevoegdheid tegenover het stadsbestuur en het OCMW.

De raad heeft als doel het informeren en sensibiliseren van de Brugse bevolking. Zij zorgen ervoor dat het leven voor personen met een handicap toegankelijker wordt. Hierdoor kunnen ze ook gewoon participeren in de maatschappij. Dit in analogie met het VN-verdrag dat België en Vlaanderen ondertekend hebben.

Dienst Welzijn neem het secretariaat van de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap waar.

 

Contactinformatie