Stedenbouwkundige informatie

Via stedenbouwkundige informatie geven we een antwoord op jouw vragen in verband met je bouwplannen.

Hiervoor kun je een afspraak maken

 • Voorschriften van een perceel
 • Heb ik een omgevingsvergunning of melding nodig?

Hiervoor kun je enkel op afspraak terecht:

 • in de Oostmeers op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag;
 • in het Huis van de Bruggeling op woensdag en zaterdag.


Hiervoor kun je geen afspraak maken

 • Verdere vragen in verband met je eigen ontwerp (voorontwerp, voorbespreking) kunnen we niet aan de themabalie van Wonen & Omgeving beantwoorden.
  Deze vragen mail je naar omgevingsvergunning@brugge.be
  Geef bij je vraag zoveel mogelijk informatie mee (plan, schets, foto's)
  • Komt je specifiek ontwerp in aanmerking voor vergunning?
  • Wil je een project bespreken?

 

Procedure

Wat zijn de voorschriften van mijn perceel?

Voor een perceel kunnen verschillende voorschriften gelden. Deze voorschriften kunnen gaan over het gebruik van het gebouw, materiaal, volume, afmetingen...

Deze voorschriften worden vastgelegd in 

Niet alle informatie is al online beschikbaar.
Je kan alle informatie opvragen via omgevingsvergunning@brugge.be of maak een afspraak voor stedenbouwkundige informatie.

Heb ik een vergunning nodig?

Je kan op het omgevingsloket nalezen voor welke werken een omgevingsvergunning of melding nodig is.

In sommige gevallen is geen vergunning nodig volgens het omgevingsloket.

In andere gevallen kan de gemeente strengere regels opleggen waardoor de werken wél vergunningsplichtig zijn. Deze regels kunnen vastgelegd worden in verordenende plannen of gemeentelijke reglementen.

Wil je weten of je voor je werken een vergunning nodig hebt?

Je kan deze informatie opvragen via omgevingsvergunning@brugge.be
of maak een afspraak voor stedenbouwkundige informatie.

Meebrengen

Geef bij het maken van je afspraak het adres van de bouwplaats of de kadastrale gegevens door.

Ook extra informatie helpt:

 • foto's
 • plannen
 • schets
 • documentatie (vb. folder tuinhuis)
 • ...

Contactinformatie